Sharp Recruitment & Consultants sätter sig denna vecka ned tillsammans med Camilla Wirth, CFO på Alecta, där vi dels får lära känna Camilla och höra mer om hennes resa till där hon är idag samt hur rollen som CFO är hos en sådan viktigt finansiell spelare som Alecta.

Camilla inledde sin karriär på KPMG som revisor och konsult inom Financial Services vilket hon tycker är ett bra ställe för i synnerhet ekonomer att starta upp karriären. På en revisionsbyrå lär man sig hantverket och att förstå olika affärer, en slags motsvarighet till juristernas tingstjänstgöring. Det var en ren tillfällighet att det blev det finansrevision för Camilla, en god tillfällighet skulle det visa sig. 

Arbetet som finansrevisor öppnade upp nya dörrar för mig och gjorde att jag fick se allt ifrån storbank till små fondbolag till försäkringsbolag, egentligen hela spektrat av den finansiella sektorn. Jag byggde upp min kunskapsbank vilket var mycket givande men sedan kom jag till en punkt i karriären, där jag frågade mig själv om revisorsbanan var det långsiktiga val jag ville göra. Jag landade i att jag ville pröva vingarna utanför revision och ganska så plötsligt, kort därefter dök en roll som CFO på ett dotterbolag inom Aberdeeen Asset Management upp. 

Camilla valde att hoppa på den möjligheten och blev kvar i fyra år. Därefter dök Nordax upp som en ny möjlighet.

Rekryteraren som kontaktade mig för rollen på Nordax var övertygande när jag initialt var lite skeptisk till verksamhet som var fokuserad på konsumentkrediter. Hon övertygade mig om att Nordax var en seriös aktör med proffsiga medarbetare och en gedigen och sund affär. Jag fick bl a träffa en av grundarna, dåvarande CFO, som hade siktet inställt på att trappa ner, och nu skulle rekrytera sin egen ersättare. Jag blev också väldigt imponerad av teamet som både kändes drivna och inte minst trevliga. 

Det blev fem år på Nordax och resan inkluderade en omvandling från kreditmarknadsbolag till bank samt börsnotering på Nasdaq 2015. Efter åren på Nordax så noterade Camilla att Alecta var ute och sökte en ny CFO. 

För mig var och är Alecta en viktig spelare på den svenska finansmarknaden med ett viktigt uppdrag och en förvaltning av oerhört mycket kapital. Jag visste dessutom från min historik som revisor att Alecta har en kultur som jag gillar och många duktiga medarbetare. Så när jag fick chansen att hoppa på den rollen var det mer eller mindre omöjligt att inte tacka ja.

Hur ser du på dig själv i rollen som chef?

Jag tycker om människor och ser chefsrollen som något roligt, utmanade och lärorikt. Jag uppskattar att arbeta med människor med driv och skärpa men viktigast av allt är att man utöver det är fokuserad på den gemensamma leveransen snarare än bara sin egen, då åstadkommer vi mer. Med det sagt är det inte alltid lätt att vara chef men fördelarna överväger nackdelarna flera gånger om, och i slutet av dagen så känner jag en stor glädje i att få leda människor.  

Vad sticker ut med Alecta som bolag och även din roll?

Det som slog mig när jag började på Alecta är att Alecta i mångt och mycket är ett väldigt svenskt företag. Vi förvaltar kollektivavtalad tjänstepension ITP för flera miljoner svenskar på uppdrag av arbetsmarknadens parter, vi ägs av våra kunder och har ett stort ägande på Stockholmsbörsen. Detta gör oss till en viktig pusselbit i trygghetssystemet och en del av det svenska samhället och den svenska modellen. Det är lärorikt och engagerande att arbeta i denna kontext och det ger mig insikter och kunskaper som jag inte skulle ha kunnat fått på samma sätt i ett annat företag. Uppdraget är en jätteviktig del av kulturen på Alecta och att utföra det på ett så bra sätt som möjligt engagerar oss som arbetar på Alecta på ett påtagligt sätt.   

Upplever du i rollen som CFO att du har en påverkan att få vara med och sätta kulturen och värdegrunder på företaget?

Vår ledningsgrupp är aktiv och jobbar mycket tillsammans även rent operativt då vi är ett stort företag i balansräkningstermer men betydligt mindre i antal anställda. Utgångspunkten är att ledningsgruppen tar sig an många frågor tillsammans, där de olika kompetenserna bidrar med sin del för att lösa den komplexa helheten. Vi har en stark ledare i vår VD som har gjort ett bra jobb med att tillse att delarna blir en större helhet. Kulturen är summan av alla medarbetars ”varför” och en jätteviktig fråga för ledningsgruppen. Kulturen motiverar oss till att vilja jobba på Alecta och att leverera så bra vi bara kan till våra kunder.

Vilken typ av CFO är du?

När det var dags att välja inriktning på ekonomlinjen stod mitt val mellan revision och marknadsföring snarare än finansiering. Valet blev revision då jag tänkte att, som musiker ska du kunna noter och som en ekonom måste du förstå redovisning och regelverk, det är grunden. Sedan är marknadsföring/kommunikation viktigt för att nå ut med information eller budskap. Att kunna räkna och förstå siffror är ju också viktigt men på ett annat sätt, det är mer binärt helt enkelt. Kanske att jag är mer företagsekonomisk generalist än den klassiskt sifferdrillande CFO:n.

Att byta jobb är det svårt eller har det fallit sig naturligt för dig?

Det har blivit plus/minus fem år på de arbetsplatser jag varit på, och jag kan tycka att det är en rätt så lagom. Rent generellt är jag nyfiket lagd och då vill man ta sig an nya utmaningar och roller löpande om det är möjligt. Samtidigt är det viktigt och roligt att få bidra till en verksamhet, och det tar sin tid varför det också är viktigt att inte ha för bråttom. Så nej, jag upplever inte att det är svårt att byta jobb utan helt enkelt rätt stimulerande.

Kan du se nya möjligheter utanför ramen för vad en ”klassisk” CFO arbetar med?

Jag tycker att min roll idag innehåller en bra mix av klassisk CFO och annat, t ex drivs den agila verksamhetsutvecklingen inom Alecta från en verksamhetsutvecklingsgrupp placerad centralt på Ekonomi, det jämte mer klassiska arbetsuppgifter som koncernredovisning, styrning och rapportering. CFO rollen är under utveckling och den ser väldigt olika ut inom olika bolag, men den blir generellt mer och mer strategisk upplever jag.

Kan du se dig själv ta en framtida VD-roll?

Självklart vore det spännande att i framtiden bli ytterst ansvarig för en verksamhet. Om en spännande möjlighet materialiseras där jag känner att jag kan bidra så kommer jag nog att ta mig an den utmaningen. Titel i sig är dock inte det viktigaste utan det är snarare möjligheten att verkligen forma en verksamhet tillsammans med ett dedikerat team som lockar.

För en ung ekonom som är i början av karriären och vill in på finansiell sektor, vad är ditt bästa karriärtips?

Försök att inte vara för fokuserad på en enda ”rätt” karriärväg. Det blir både roligare och bättre om man tar ett steg i taget och utvärderar. Det är också bra att vara öppen för och verkligen utvärdera möjligheter som vid första anblick inte är helt självklara.

Våra publikationer

 • compliance today edition 1

  2022-07-05

  |

  2022-07-05

 • Insights

  2022-10-07

  |

  2022-10-07

Fler publikationer

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.Kontakt:

Vi vet var kompetensen finns. Ring oss direkt 08 – 41 09 98 00, eller fyll i formuläret: