Sharp Recruitment & Consultants träffar Hayaat Ibrahim, Generalsekreterare på Institutet Mot Mutor, på en digital fika och pratar bland annat om Hayaats nuvarande roll och arbetet mot korruption samt valet av juristlinjen och mycket mer.

Hayaat berättar att hon alltid har varit en nyfiken person med ett stort driv och som ung var hon i tankarna om att en dag bli läkare. Hon började studera språk bland annat franska och åkte senare till Egypten för att även studera arabiska.

”Jag kommer från ett hem där mina föräldrar lärde mig att man ska tro på sig själv och att man ska våga. Det fanns inte en utstakad väg om vad jag skulle bli utan mer en stark tro om att bli bra på det jag gör oavsett val och den filosofin har nog följt mig hela vägen till där jag befinner mig idag”

Valet föll till slut på juridik?

Ja precis. Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor och såg juristprogrammet som ett sätt att lära mig om min omvärld och ett verktyg för att åstadkomma förändring i samhället. 

Under en period var min dröm att bli diplomat eller att arbeta för FN. Den gemensamma nämnaren var att jag ville få träffa människor och arbeta med världsfrågor. Under juristprogrammet blev jag dock oväntat också intresserad av de affärsjuridiska kurserna och sökte mig till den affärsjuridiska världen. Samtidigt visste jag också att jag ville fortsätta arbete med hållbar utveckling. Det var därför jag inriktade mig på mänskliga rättigheter och korruptionsfrågor under studietiden, men med ett tydligt fokus på kopplingen till näringslivet. 

Varför blev det just Advokatfirman Vinge som du valde att börja arbeta på?

Som juriststudent såg och hördes alla de större affärsjuridiska advokatbyråerna. Innan jag började på juristprogrammet hade jag faktiskt ingen större kännedom om dessa byråer. Jag passade därför på att träffa olika byråer under studietiden, men det fanns två specifika saker som Vinge erbjöd som gjorde att jag fastnade just för dom. Dels hade dom etablerat sig inom mitt specialområde och det fanns inga andra byråer som hade den tydliga specialiseringen samt att det fanns en företagskultur på Vinge som jag som deltagare på Vingeveckan fick höra om, vilket var något i stil med;

”Oavsett vad du vill göra hos oss så får du möjlighet att göra det och det finns utrymme för alla typer av personligheter här”

Det var tilltalande och en stor anledning till att jag valde att börja arbeta på Vinge. 

Som ung och framgångsrik kvinna med invandrarbakgrund, hur upplever du att det ser ut med mångfald och jämställdhet inom juristbranschen?

Juristvärlden är extremt homogen och det är en verklighet även på juristprogrammet. Även om det finns vissa positiva initiativ är det uppenbar att det fortfarande finns en hel del kvar att göra. Hela branschen behöver arbeta systematiskt för att öka mångfalden, inte minst utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv, men även om man på sikt vill vara innovativ och tillhandahålla den bästa rådgivningen. 

Berätta mer om din nuvarande roll?

Jag är idag Generalsekreterare på Institutet Mot Mutor och det innebär att man har en VD-roll och ansvarar för det strategiska arbetet. Institutet är en näringslivsorganisation som har Svenskt Näringsliv, Stockholms Handelskammare och Sveriges Kommuner och Regioner som huvudmän. Vårt uppdrag är att öka tilliten i samhället och motverka korruption, både här hemma i Sverige och utomlands. Vi arbetar kunskapshöjande och fungerar som en ”knowledge hub” för korruptionsfrågor. I min roll ingår att delta i den offentliga debatten för att öka kunskapen om vad korruption faktiskt är, men även dess effekter på näringslivet och samhället i stort. Vi har fokus på såväl det förebyggande antikorruptionsarbetet som det reaktiva arbetet. Det som är särskilt roligt med min roll är att det är ett socialt arbete som innebär att jag i min roll träffar jag många personer från tex regeringen, myndigheter, VDar, chefsjurister, Compliance Officers, men även samhället överlag. 

Hur ser du på situationen kring korruption i Sverige?

Tvärtemot den allmänna uppfattningen har vi korruption i Sverige och exporterar fortfarande korruption till andra länder.  I sammanhanget är det intressant att notera att Global Corruption Barometer Europe Union 2021, att nästan var tredje svensk anser att korruptionen ökar i Sverige. Om detta faktiskt beror på att korruptionen har ökat i Sverige är svårt att svara på då det ofta sker i det dolda. Däremot har vi den senastetiden haft en kontinuerlig rapportering i media om korruptionsskandaler. Vidare ser vi även en viss attitydförändring som innebär att det som tidigare var tillåtet ses med strängare ögon idag. 

Institutet tar årligen fram en rättsfallsamling som visar att bygg- och anläggningsbranschen, men även vård och omsorg är särskilt drabbade. Samtidigt är det viktigt att ha med sig att ingen bransch eller sektor är befriad från korruption. Därför måste varje företag eller organisation skapa sig en bättre kännedom och fundera över hur riskerna ser ut och vilka åtgärder man har på plats för att motverka korruption. 

Vart ser vi dig om 10 år?

Jag har aldrig haft ett uttalat drömjobb förutom när jag började studera då jag ville bli diplomat eller arbeta på FN som sagt. En röd tråd som följt med mig hittills under min karriär är att det är viktigt att arbeta inom en kultur som jag trivs i, känna att jag bidrar, att jag utmanas och att jag lär mig. Även om de frågor jag arbetar med är väldigt allvarligt så är jag i grund och botten en glad och avslappnad person och då är det viktigt att också kunna ha skoj på arbetsplatsen ibland. 

Vad är du mest stolt över med dig själv?

Mitt mod! Jag vågar – med allt vad det innebär :)

Våra publikationer

 • compliance today edition 1

  2022-07-05

  |

  2022-07-05

 • Insights

  2022-10-07

  |

  2022-10-07

Fler publikationer

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.Kontakt:

Vi vet var kompetensen finns. Ring oss direkt 08 – 41 09 98 00, eller fyll i formuläret: