i träffar denna vecka Sebastian Frizzo, Head of Legal & Compliance på Pareto Securities, på en digital fika och pratar bl.a. om hur legal, risk och compliance blir allt mer sammanhängande samt vad som utmärker en bra arbetsplats

Du har arbetat på Pareto Securities i lite över ett år som Head of Legal & Compliance, berätta gärna om ditt första år och hur det har varit att sätta upp en bra och fungerande struktur? 

Till en början har det givetvis handlat mycket om att lära känna företaget och dess verksamhet för att på bästa sätt kunna bidra med goda råd och stöd till ledningen. Jag kommer närmast från en 12-årsperiod på buy-side (kapitalförvaltning) men representerar nu en oberoende fullservice-investmentbank, vilket inneburit en viss omställning. Vad gäller strukturen så kom jag till ett delvis dukat bord och försöker väl snarare förvalta det angenäma arvet. Istället har fokus under 2019 legat på att integrera vårt nyligen förvärvade dotterbolag Aktieinvest i Pareto-koncernen. Arbetet har bland annat bestått i att identifiera och uppnå synergier. Exempelvis har vi insourcat risk- och ekonomifunktionerna samt slagit samman bolagens funktioner för regelefterlevnad/compliance.

Vad utmärker Pareto som arbetsplats och företag och vad gjorde att du klev in i denna roll?

Pareto Securities har en ledande position på den nordiska kapitalmarknaden. Vår verksamheten består huvudsakligen av traditionellt aktie- och obligationsmäkleri samt rådgivning i samband med kapitalanskaffningar, börsnoteringar, uppköp och fusioner. Kännetecknande för sådan verksamhet i allmänhet, och för Pareto Securities i synnerhet, är att vi är snabbfotade och anpassar oss efter rådande marknad och kundernas behov. Ledtiderna är korta och det blir mycket ”snabba puckar”. Vidare är produkt- och tjänsteutbudet brett vilket innebär väldigt varierande arbetsuppgifter men också mycket ansvar. Det lockade mig. En kombinerad legal- och complianceroll var en annan faktor som vägde tungt i sammanhanget. Därför kändes det också tryggt att komma till ett så kompetent och erfaret team!

Vad är planen med avdelningen, dvs hur ska- och vill ni växa och vad för slags kompetens söker ni?

Paretos Securities administration växer med affären och det gäller även vårt team. Vi är idag ca 130 personer på Stockholmskontoret. Blir vi fler så är det en konsekvens av fortsatt gynnsam utveckling av affären. När det kommer till kravprofil så tror vi att egenskaper som affärsorienterad, prestigelös och serviceinriktad är vitala för att passa in och trivas hos oss. Man bör även eftersträva ett pragmatiskt synsätt och våga utmana ”gamla sanningar” såsom ständiga motsättningar mellan regelefterlevnad och affär.

Du har ju en bred bakgrund från regulatory hur speglar det sig i nuvarande verksamhet i form av att nyttja din erfarenhet och kompetens inom området?

Regulatory affairs, embedded compliance, first line compliance – kärt barn har många namn. Trenden med affärsnära compliance, med förmågan att kapitalisera på regelutveckling och ligga steget före, uppstod i finanscenter som New York och London. Det var egentligen först efter finanskrisen som efterfrågan nådde svensk mark. Jag hade turen att få arbeta inom detta nya skrå tidigt och måste säga att det är väldigt roligt. Let’s face it. Att känna att man bidrar med affärsnytta, exempelvis vid implementering av nya regelverk, gör att det blir väldigt mycket roligare att gå till jobbet på måndagen.

Legal, risk och compliance blir allt mer och mer sammanhängande, hur ser du på denna utveckling framöver och få områdena att samverka ännu mer med varandra?

Så är det verkligen. Linjen mellan legal och compliance har alltid varit otydlig, det blir särskilt påtagligt om man jämför hur olika institut har fördelat arbetsuppgifterna dessa två funktioner emellan. Inom Pareto har vi t.o.m. valt att inte ha någon tydlig separation mellan funktionerna. Vi har dessutom ett mycket nära samarbete med den oberoende riskfunktionen. Vi sitter tillsammans på golvet, i öppet landskap, och jag ser i princip bara fördelar med detta täta samarbete. En kombinerad legal och compliancefunktion har ifrågasatts i vissa sammanhang men det vore olyckligt om rådande proportionalitetsprincip inte fick leva vidare. Lösningen lämpar sig särskilt väl för små och medelstora organisationer samt institut med en begränsad verksamhet.

Covid-19 är uppe på tapeten överallt just nu och du har ju erfarenhet från finanskrisen 2008/2009 då du bl.a. arbetade på Swedbank samt Brummer & Partners. Utifrån ett Legal & complianceperspektiv vad för trend och utveckling tror du vi kommer att få se när Covid-19 lagt sig och vi har tagit oss igenom detta, kommer vi få se en ny frågeställning, nya arbetsmetoder och nya utmaningar? 

Precis som vid finanskrisen finns det mycket att lära av coronaepidemin. Krishantering, informationssäkerhet och governance för att nämna några utsatta områden. Men framför allt tror jag att Covid-19 kommer att snabba på den digitala utvecklingen och göra oss alla effektivare. Jag tror vi kommer få uppleva färre fysiska möten, bättre digitala verktyg och kanske även fler compliance officers med IT-kompetens när vi väl lägger Covid-19 bakom oss. Ta bara en sådan sak som E-signering – det är ju närmast genant hur sällan funktionaliteten användes pre-Corona.

Har du behov av att rekrytera alternativt tillsätta en konsult inom Legal, AML, Risk,  Compliance eller Tax?

Hör av dig till Ron Cohen för att höra mer om hur vi kan lösa ditt behov.
Ron Cohen: 073 518 51 88 alternativt
ron.cohen@sharprecruitment.se

Nyheter

 • Tove Flodgren Isakson

  2022-08-23

  |

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter

  2022-08-23

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter
 • Sofia Tangelin

  2022-08-18

  |

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter

  2022-08-18

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter
Fler nyheter

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.Kontakt:

Vi vet var kompetensen finns. Ring oss direkt 08 – 41 09 98 00, eller fyll i formuläret: