”Jag uppfattar ”chefsrollen” som relativt enkel, men det är ledarskapet över en rad erfarna specialister som är en utmaning”

 

Vi träffar Carl Thorfinn, Head of Legal på Fastighetsägarna, för att höra mer om hans roll och utmaningarna med att vara chef samt hur Carl upplever juristmarknaden utifrån ett rekryteringsperspektiv.

Carl du har arbetet som Head of Legal på Fastighetsägarna sedan 2017. Berätta mer om din roll och ansvar? 

Min främsta arbetsuppgift är att leda och utveckla affärsområde Juridik med fyra team och drygt trettio medarbetare, ha personal- och resultatansvar. Vidare ingår jag i ledningsgruppen med de ansvar det innebär att driva ett företag med en omsättning på 270 MSEK. I det egna bolaget samt i dotterbolag agerar jag som bolagsjurist och DPO, så jag får möjlighet att dels arbeta som ledare dels som erfaren jurist och expert i en rad ärenden.

Du har en bred IP-bakgrund från bl.a. ställen som Zacco, Awapatent, PRV och Swedish Match samt Volvo Cars här senast. Där du arbetade in-house med fokus på IP-ärenden. Hur kom det sig att du lämnade den banan och gick över till en bransch- och medlemsorganisation inom fastighetsområdet? 

Att ha erfarenhet från myndighet, att ha arbetat på internationella byråer och att ha jobbat som in-house innebär att jag har provat på de olika roller man ofta har som jurist. I arbetet på Volvo Cars hade jag stor nytta av de olika erfarenheterna och att få kombinera spetskunskaper inom juridik och intresse för teknik under ett bra ledarskap var otroligt stimulerande. Jag anser inte att jag har ”lämnat någon bana” utan juridiken är fantastisk och det finns möjlighet att brädda sig inom en rad områden, just nu är det inom fastighetsrätt. Att ha varit statligt anställd, Partner i personalägt företag och anställd i börsbolag är olika i hur ägarna påverkar verksamheten. Det är nytt och lärorikt att få vara med i en bransch- och medlemsorganisation som ibland styrs av andra faktorer än tillväxt och lönsamhet, utan som kan ha andra perspektiv i form av bl.a. samhällsnytta.

Kontorsfrågan har varit väldigt aktuell under våren och är väl det fortfarande. Hur tacklar ni coronahösten och vilka utmaningar ser du att ni har framför er?

Jag har mestadels av min karriär suttit i eget rum men även provat på öppna landskap. På Volvo Cars hade vi aktivitetsbaserad arbetsmiljö, vilket passade väldigt bra i den roll jag hade, man är nära verksamheten och väldigt flexibel. Vi står inför en större kontorsrenovering och som ledare med intresse av att maximera lokalutnyttjandet så är det lockande att lyssna på den designstudio vi anlitar och som förespråkar aktivitetsbaserat för alla. Men beroende på arbetsuppgifter och behov, att som jurist och expert kunna fullt ut fokusera på arbetsuppgifterna och ha lugn och ro kring sig, så kommer affärsområde juridik att även framöver, för de erfarna fastighetsjuristerna, ha egna arbetsrum. Det kompletteras med platser i öppna landskap samt några sk. flexplatser. Vi försöker kombinera det bästa av olika filosofier och enskildas behov. Jag har tidigare förordat flexibilitet i arbetstid och arbetsplats så Coronautbrottet har snarare snabbat på vår digitalisering och alla jurister kan jobba hemifrån hur mycket de vill. Min utmaning som ”arbetsgivare” blir att säkerställa att medarbetarna kan ha bra arbetsplatser även hemma och jag har sett till att komplettera hemarbetsplatser med skärmar, sk. mouse-trapps och andra arbetsredskap som underlättar att arbeta hemifrån. Arbetsgivaransvaret kring arbetsmiljön är en utmaning om vi ska jobba mycket hemifrån. Jag är inte främmande för att vi även ska ersätta medarbetare med viss hyra för att de iordningställer en arbetsyta i hemmet. Jag leder även verksamheten genom målstyrning vilket innebär att behovet av att visa upp sig på kontoret mellan kl. 09-15 inte finns, utan det är vad man presterar och levererar som räknas.

Detta är din första roll som Head of Legal och du har ett stort personalansvar med en stor juristgrupp under dig. Vad tycker du är svårigheterna med en chefsroll? 

Jag uppfattar ”chefsrollen” som relativt enkel, men det är ledarskapet över en rad erfarna specialister som är en utmaning. För erfarna jurister krävs det att man mer är en bra coach som skapar förutsättningar för dem att lyckas nå sina mål samt att de utvecklas i sin roll. Att vara bra ledare är ett jobb i sig. Det finns inte många utbildningar att bli ”chef” utan man måste skaffa sig erfarenhet. I juristprogrammet ingick inte så mycket ekonomi så när jag arbetat några år uppfattade jag det som en brist när man hamnade som team- och projektledare och jag kompletterade då med att läsa en executive MBA på Handelshögskolan.  Har ledarskap varit något som du har eftersträvat att få under din karriär?  Jag är reservofficer och intresserad av ledarskapsfrågor så när jag fick frågan om att leda ett affärsområde med experter så visste jag att det skulle bli en utmaning. Jag är trygg i min juristroll men det är otroligt motiverande att få möjligheten att förändra och förbättra arbetsuppgifter och arbetsförhållanden för kollegor och undanröja det negativa aspekterna att jobba som jurist – så ledarskap är inte något jag eftersträvat, men möjlighet att förändra är en stark drivkraft hos mig.

Hur upplever du juristmarknaden utifrån ett rekryteringsperspektiv. Är det svårt att locka till sig och fånga in stark och bra kompetens? 

Jag rekryterar allt ifrån studentmedarbetare, biträdande jurister till seniora experter. Den senaste anställda börjar i september och en medarbetare har jobbat här i 32 år så jag har en diversifierad grupp och söker talanger som vill utvecklas hos oss. Jag lägger stor vikt vid egna initiativ, intresse för branschen och om man blir rekommenderad av att söka sig till oss från en befintlig medarbetare. Jag tror på ett sk. styrkebaserat ledarskap där vi bygger vidare på verksamhetens och medarbetarens styrkor, istället för att kompensera eller reducera upplevda svagheter och brister. När vi saknar en kompetens så kan jag söka den externt och väldigt målinriktat vilket underlättar i rekryteringsarbetet. Jag försöker även engagera alla medarbetare inom affärsområdet att föreslå sin nästa kollega, så att någon kan söka på rekommendation, så har de senaste fem rekryteringarna skett. Med ett starkt varumärke och gott renommé samt medarbetare som talar sig varma för verksamheten så har det inte varit så svårt att locka till sig stjärnorna inom branschen.

Vad tycker du utmärker Fastighetsägarna som en bra arbetsplats och vad trivs du allra bäst med i din roll?

 Vi har en tydlig styrmodell för hur verksamheten ska bedrivas och egna initiativ uppmuntras. Vi är en så pass stor juristavdelning att man kan tillåtas att vara den verkliga experten inom ett smalt område men även få arbeta med generella frågeställningar inom fastighetsrätten. Jag trivs bäst med att se hur medarbetare utvecklas och att få arbeta med praktisk juridik i allt ifrån HR frågor, Compliance, GDPR, bolagsrätt, marknadsrätt, avtalsrätt, upphandlingar m.m. som är aktuella för ett bolag med 200 medarbetare.

 

Nyheter

 • Tove Flodgren Isakson

  2022-08-23

  |

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter

  2022-08-23

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter
 • Sofia Tangelin

  2022-08-18

  |

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter

  2022-08-18

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter
Fler nyheter

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.Kontakt:

Vi vet var kompetensen finns. Ring oss direkt 08 – 41 09 98 00, eller fyll i formuläret: