Under våren har Ron Cohen, delägare på Sharp Recruitment, träffat och intervjuat yngre jurister och ekonomer och pratat om arbetsmarknaden och vad som krävs för dom att byta jobb. Dom unga har delat med sig av jätteintressanta tankar, värderingar och synen i allmänhet på sin arbetsplats.

Personerna som Ron har träffat är följande:

Sarah Ammar, Examensår 2012, jobbar som Tax Lawyer på Deloitte med specialisering på momsfrågor.

Jonas Borg, Examensår 2016, jobbar som Associate på Linklaters med inriktning på M&A och fastighetstransaktioner.

Andreas Lindström, Examensår 2015, jobbar som Private Banker och Presales Manager på Erik Penser

Ariana Sohrabi, Examensår 2014, jobbar som Associate på Baker McKenzie med inriktning på International Commercial och Trade Law.

Vad tittar du främst efter när det väl är aktuellt att flytta på sig och byta jobb och vad är det viktigaste som din framtida arbetsgivare ska kunna erbjuda dig?

Sarah

-För mig är det viktigt med en bra företagskultur och en bra arbetsmiljö. Jag tycker att trevliga kollegor och teamkänsla är det primära för en god arbetsmiljö. Lönen är därför inte det primära, även om det också är viktigt. Jag tycker att det är superviktigt med bra företagsvärderingar och en entreprenörsanda som gör att man är en del av hela företaget och inte bara sitter på sitt hörn. Något jag uppskattar är att ha en någorlunda flexibel arbetstid eftersom arbetsbördan normalt är varierande. Det är viktigt att få möjlighet till återhämtning efter mer hektiska perioder. Jag tror att work/life-balance är något som blir allt viktigare att prioritera för en långsiktighet i karriären

Jonas

-Finns inget generellt svar för min del. Om jag trivs på ett jobb har jag allmänt rätt svårt att flytta på mig. I mitt senaste byte var det dock flera saker som lockade. Jag var sugen på att specialisera mig mot fastighetstransaktioner och fick ett erbjudande från den byrå som var marknadsledande på området. I och med den marknadspositionen lockades jag av den ovärderliga kunskaps- och utvecklingspotential arbetsplatsen erbjöd. Dessutom gick jag från ett svenskt till ett globalt bolag vilket kändes väldigt spännande.

Andreas

-En bra arbetsmiljö är viktigt, där man har roliga kollegor, en bra chef och ett flexibelt och utmanande arbete. För mig är det viktigt att känna en företagarkänsla och att delvis kunna styra mina arbetsveckor själv. Det ger en stor frihet. Friheten och trevliga kollegor är nog det allra viktigaste för att trivas. Sen att man får en lön som speglar det arbete man gör.

Ariana

-En plattform att utvecklas på – både karriärmässigt, men också på det personliga planet. För mig är en karriär med internationellt inslag och en arbetsplats som är öppen för att spegla samhällets mångfald viktigt.

Vad anser du generellt sett är den största utmaningen med att byta jobb?

Sarah

-Det är en kombination av att man har höga krav på sig själv och att det ställs högre krav från arbetsgivaren numera om att man ska vara den s.k. ”superjuristen”. Som jurist vill du känna dig bekväm i rollen och en utmaning är att kunna förstå allt som ingår i en ny roll och vad som förväntas av en, utifrån en väldigt bred kravprofil. Min upplevelse är att kraven har ökat med åren, från det att jag fick mitt första jobb till idag då exempelvis IT-kunskaper är en fördel att också ha med sig. Att arbetsgivaren är tydlig genom att göra en prioritering av de kvalifikationer man ser att kandidaten ska matcha ser jag som en utmaning idag.

Jonas  

-För mig är det, det mentala motståndet. Att lämna sin ”comfort zone”. Man vet vad man har men man vet inte vad man får.

Andreas

-Jag har aldrig bytt jobb som heltidsanställd. Men jag gissar att den stora utmaningen är att det är en chanstagning, en stor risk att byta jobb och kopplat till första frågan på vad som är viktigt för mig på arbetsplatsen och vad jag värderar på en arbetsplats och om det kan uppfyllas. Då vill man se en potentiellt bra avkastning för att ta den s.k. risken.

Ariana

-Det beror ju såklart på den underliggande anledningen till varför en väljer att söka sig vidare, men den största utmaningen är nog hur väl ens förväntningar och nya arbetsgivarens förväntningar införlivas i praktiken.

För att man ska stanna kvar på nuvarande arbetsplats, vad är då viktigt att man får av sin arbetsgivare? 

Sarah

-Det klassiska svaret är utvecklingsmöjligheter och att jobbet känns motiverande utifrån olika aspekter. Exempelvis är känslan av att vara delaktig i beslut rörande sin egen roll och vardag, men också verksamheten i stort, något jag uppskattar. Det är väldigt viktigt att man har trevliga kollegor och åtminstone en eller ett fåtal personer som man känner att man kan lita på. Detta är oberoende om det är en byrå eller ett bolag.

Jonas

-Utvecklingsmöjligheter, känna delaktighet och konkurrenskraftig löneutveckling. 

Andreas

-Att man får fortsatt uppskattning för det jobb man gör, att man blir sedd och får gehör för tankar och idéer man lyfter fram. Gehör från arbetsgivaren är viktigt för mig, att känna och att man är med och påverkar. På Erik Penser är vi en liten bank med ca 100 anställda och det blir en platt organisation som ger möjligheter att prata med både chefer och kollegor på alla nivåer. När jag extrajobbade på en annan bank var det en mer hierarkisk miljö och jag kände att en sådan typ av företagsstruktur inte passade mig personligen lika bra.

Ariana

-Rätt stöd, utmaningar och ständiga utvecklingsmöjligheter. Det är viktigt att det tidigt sätts upp mål tillsammans med arbetsgivaren för att säkra att man rör sig tillsammans i samma riktning. Utöver det tror jag det är viktigt att känna sig sedd och investerad i som anställd. Företagskulturen är såklart en viktig faktor för att skapa trivsel.

I kategorisk ordning, vad skulle du säga är det absolut viktigaste som ett jobb kan erbjuda dig?

Sarah

-Att man kan stå bakom företagets värderingar och känna en stolthet över företaget. Den stoltheten känner jag idag och det är en fantastisk känsla! Jag känner mig som en ambassadör. 

Jonas

-Jag vill inte se mitt jobb som bara ett jobb. Jag vill känna en djupare mening med min dagliga sysselsättning. För att kunna uppnå det måste jag känna mig starkt delaktig i verksamheten. Även om jag inser att ingen är oumbärlig vill jag kunna inbilla mig att jag är det och känna motsvarande uppskattning.

Andreas

-För det första arbetsglädje och att det är roligt att gå till jobbet måndag morgon. För det andra, frihet.  Tredje är den sociala gemenskapen och det sist är att känna en trygghet.

Ariana

-Utmaningar, goda handledare/förebilder att utvecklas med, internationella möjligheter och en trivsam företagskultur. 

Vad är det absolut svåraste med att byta jobb?

Sarah  

-Jag har själv bytt jobb mellan revisionsbyråer och det var en större omställning än vad jag kunde tro. Det är inte så självklart att förväntningarna som ställs på en och samma roll i praktiken är densamma på en byrå som på en annan. Även företagskulturen skiljde sig åt byråerna. Just företagskultur är något som jag anser är svårt att konkret kunna påverka.

Andreas

-Framför allt, som vi var inne på tidigare, att det är en stor chanstagning som riskerar att inte ge den avkastning i form av arbetsmiljö, nya kollegor och dylikt som man kanske förväntat sig.

Ariana

-Jag tror det beror helt på vad man har för personlighet. Kan tänka mig att det sociala kan vara svårt för många. Personligen motiveras jag av nya möten och nya människor, så för min del är det en uppsida att få nya kollegor. Det svåra är väl att ändra sitt mindset som man har med i bagaget från den tidigare arbetsplatsen och jag tror därför det är viktigt att vara öppen för nya rutiner och sätt att arbeta på och släppa lite på förväntningarna.

 

 

Nyheter

 • Tove Flodgren Isakson

  2022-08-23

  |

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter

  2022-08-23

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter
 • Sofia Tangelin

  2022-08-18

  |

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter

  2022-08-18

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter
Fler nyheter

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.Kontakt:

Vi vet var kompetensen finns. Ring oss direkt 08 – 41 09 98 00, eller fyll i formuläret: