Med en bakgrund som gruppchef inom det militära har Sofia inte dragit sig för krävande miljöer. Ett tema som återkommer i livet, både i termer av val och drivkrafter.

”Jag har alltid idrottat mycket och dragits till utmaningar och sammanhang som sätter personliga färdigheter, ledarskap och gruppdynamik på prov. Att göra militärtjänst var en självklarhet från tidig ålder. Jag gjorde lumpen som gruppchef på dåvarande 4e skvadron, Livgardet och har därefter engagerat mig på olika sätt i Försvarsmakten i nästan 10 år. Nu närmast har jag handhaft en av Försvarsmaktens schäferhundar under drygt ett år inför dess lämplighetstester till tjänstehund.”

Sofia har kommit att reflektera en hel del över den ständiga jakten på utmaningar och vad som är roten till det hela. Om den är sund, hjälpsam eller destruktiv i vissa avseenden.

”Sannolikt är en det en kombination. Historisk har jag nog känt ett behov av att vara speciell, att ta vägar som andra inte gör, och att inte vara den ”typiska” tjejen. Det har såklart tagit mig till roliga platser och sammanhang, men det har också kommit ifrån en plats som handlar mer om hur jag vill att andra ska se mig, snarare än vem jag faktiskt är. Min största identitetskris var när jag, rätt nyligen, lämnade åter min utrustning till Försvarsmakten; vem är jag ens utan det attributet?”

Som 21-åring klev Sofia in på anstalten Österåker för ett extrajobb som kriminalvårdare, parallellt med juridikstudierna vid Uppsala universitet. Hon har tillbringat tid på både häktet, isoleringen och anstaltsidan, och eftersom det är en för många avlägsen värld så är vi nyfikna på vad det starkaste minnet är därifrån?

”Ett av mina finaste minnen är en sommarkväll då det spelades fotboll på rastgården. En ung, ganska stökig kille gjorde ett otroligt snyggt mål och när han satte sig på avbytarbänken så satte jag mig bredvid och berömde honom, varpå han fick tårar i ögonen och berättade att han aldrig fått höra att han är bra på något. Det samtalet berörde mig; både den bristande självkänslan som lös igenom hos den annars så tuffa individen, och att det var första gången jag konfronterades av min egen prestationsinriktade självkänsla, som absolut har drivit – och till viss del fortfarande driver – mig genom livet.”

Det är väl föga förvånande att planen länge var att Sofia skulle bli brottmålsadvokat. Detta tills att hon bokstavligen, under sin åttonde termin på juristprogrammet, blev medtvingad på en casedag anordnad av den affärsjuridiska advokatbyrån Gernandt & Danielsson.

”Deltagandet på casedagen utgör sannolikt det största vägskälet för mig hittills. Att gå dit visade sig vara bland det viktigaste jag gjort, eftersom det mötet banade väg för resten av min karriär.”

Inspirerad och imponerad av affärsjuristen Johan Josjö (dåvarande Managing Partner på G&D) sökte sig Sofia till byrån och började arbeta med M&A och aktiemarknadsrätt. På G&D erbjöds den stora byråns alla fördelar; att få jobba med stora och komplexa ärenden ihop med seniora skickliga jurister. Samtidigt var byrån inte större än att alla kände alla, vilket skapade en otroligt trivsam stämning mitt i det hårda arbetet.

”Efter drygt 3 år utanför byrån äter jag fortfarande torsdagslunch med gänget på G&D. Det kommer alltid vara hemma för mig.”

Sofia arbetade drygt fyra år på G&D sen dök det plötsligt upp en spännande tjänst på det globala investmentbolaget EQT.

”Jag trivdes extremt bra på G&D och hade egentligen inga planer på att lämna. Men det kändes lite som en once in a life time-opportunity att testa på en ny roll.”

EQT skulle just börsnoteras och det pågick många stora projekt internt. Sofia sattes bland annat på att projektleda etableringen av det nya Sydney-kontoret och att ihop med en kollega avyttra affärssegmentet ”Credit”.

”Det som var mest nytt för mig var hur alla interna funktioner samarbetar och interagerar på ett storbolag. Det innebar förvisso en viss tröghet i systemet som var ny för mig, men framför allt fick man en otroligt värdefull insyn kring vilka delar av en organisation som påverkar andra.”

Här vill Sofia också lyfta att hon möter sin största motgång och ur det springer också hennes största utmaning: att våga stå i sin sanning och släppa prestigen kring att ett jobbyte inte alltid blir som man har tänkt sig.

”Jag fann mig aldrig riktigt till rätta i teamet, i om jag var seniort eller juniort rekryterad, vilka mål och värderingar vi hade eller vad som förväntades av mig. Det uppstod en del friktion kring det.”

Efter drygt ett år på EQT öppnades sedermera en ny möjlighet; att bli chefsjurist på den uppstickande Venture Buildern Hidden Dreams.

Vad är då en Venture Builder undrar ni? En Venture Bulider är ett i Sverige ganska sällsynt fenomen, men det är kort sagt en bolagsbyggare som, till skillnad från en klassisk venture capital-spelare, är co-founder till bolagen som startas. Alla Hidden Dreams-bolag utvecklar uteslutande SaaS-lösningar med ett B2B-fokus och nischar sig mot s.k. ”dolda problem”. Man är utpräglade branschagnostiker och har i dagsläget över ett dussin portföljbolag som spänner över flertalet branscher, b.la. Foodtech, Medtech, Healthtech, Insurtech, civil luftfart och grönt stål.

”Vi jobbar efter hypotesen att det är själva problemformuleringen som är nyckeln till att utveckla ett potentiellt affärscase till ett lönsamt bolag. Sen är det såklart en annan femma att göra det på löpande band och lyckas starta 50 bolag på 5 år – vilket är målet.”

Sofia menar att eftersom Hidden Dream är medgrundare i alla bolag som startas så är man också mer aktiva och engagerade i bolagens framgång givet att man delar samma incitament som management. Majoriteten av alla start-ups misslyckas under första året. Företag som startas av Venture Builders når 30% bättre resultat än traditionella startups. Hidden Dreams är experter på att skapa skalbara arbetsstrukturer vilket portföljbolagen lär sig anamma i sina arbetsprocesser. De blir dessutom skolade i att använda sitt kapital effektivt och att ge realistiska löften.

”Vi är primärt bolagsbyggare, sekundärt investerare.”

Andra VC-aktörer arbetar i regel efter antagandet att bara en bråkdel av deras investeringar kommer generera den faktiska avkastningen. Det är en ”hit/miss”-approach med hög riskaptit och där man har råd att skjuta brett på marknaden – förhoppningsvis är en av dessa en potentiell ”enhörning”. Hidden Dreams är istället med från grunden i bolagsresan och eventuella felbedömningar blir billiga och även mindre portföljbolag blir exceptionellt högavkastande sett till investerat kapital.

”På Hidden Dreams har vi byggt upp en stark supportinfrastruktur för de som är vd:ar för våra portföljbolag. Vi har skapat en plats för personer som vill utvecklas och gillar att arbeta i en händelserik miljö som formats av nyfikenhet, incitament och höga målsättningar.”

Vad tycker du själv att du har fått med dig för gemensam erfarenhet och lärdom från dina arbetsplatser?

”Från mina tidigare arbetsplatser har jag fått optimal bandbredd och bästa tänkbara verktyg att göra det jag gör idag. Det krävs en tydlig strategi för att kunna agera proaktivt som bolagsjurist. Annars är det lätt att bli händelsestyrd och fastna i drivor av reaktiva arbetsflöden. Min ambition är att skapa maximalt värde för affären och synliggöra legal som en strategisk partner – vi är inte en kostnadspost på balansräkningen. Förutom ren och skär juridik kan det handla om att vara ett bollplank, men också om att ta mer strukturella grepp, att kunna skala, och att konstant ställa mig frågan hur jag kan få andra att bli så framgångsrika som möjligt. Det sistnämnda skulle säga är den framgångsfaktor som blivit tydligast för mig de senaste åren; att bidra till att andra lyckas är det roligaste och mest givande som finns!”

Nyheter

 • Tove Flodgren Isakson

  2022-08-23

  |

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter

  2022-08-23

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter
 • Zerin Baran

  2022-06-20

  |

  2022-06-20

Fler nyheter

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.Kontakt:

Vi vet var kompetensen finns. Ring oss direkt 08 – 41 09 98 00, eller fyll i formuläret: