Sharp Recruitment & Consultants träffar samtliga partners i Red Pill Invest och får en närmare inblick i deras investmentbolag och framtida satsning.

Berätta kort om grundarna bakom Red Pill Invest och er bakgrund!

Red Pill Invest grundades av de tre affärsjuristerna Petter Edfeldt, Olof Sundberg, Niklas Thörnestad och ekonomen Dag Magni som alla har ett stort intresse för investeringar och entreprenörskap. Vi såg en efterfrågan från grundare på aktiva ägare som kunde bidra till affären med mer än bara kapital. Med våra bakgrunder från chefspositioner inom Finans, Tech och Life Science har vi också kunnat bidra med expertis och erfarenheter till många av våra portföljbolag, vilket är jätteroligt.

Vad exakt är Red Pill Invest?

Red Pill Invest startade som ett privat investmentbolag mellan grundarna, med det primära fokuset att hitta spännande investeringar där vi också aktivt kunde bidra med råd och stöd. Vi insåg dock snart att behovet av just råd och stöd sträckte sig utanför de områden där vi själva är specialister, och vi startade bland annat därför ett nätverk där utvalda personer har bjudits in att saminvestera med oss i relevanta målbolag. Varje investerare har valts utifrån kompetens och erfarenhet men också, såklart, för intresse i att stötta bolag i tillväxtfaser. Såväl antalet presumtiva målbolag som nätverksänglar har ökat under det senaste året, och Red Pill Invest har nu ett stort antal änglar som får ta del av våra investeringsmöjligheter. Det är kul att se hur nätverket fortsätter att växa organiskt, framförallt genom rekommendationer från våra existerande änglar.

Vilka områden har ni valt att gå in och investera i, har ni s.k. fokusområden?

Vi har framförallt investerat i bolag i tidiga faser inom FinTech och Health Care, kanske mest för att våra bakgrunder gjort att vi känt oss hemma där. I takt med att nätverket har vuxit, har dock även vårt investeringsfokus breddats till andra områden gradvis. Vi vill också alltid att våra portföljbolag har en profil som vi uppfattar som hållbar. Vi har dock inga uttalade fokusområden eller stadier utan investerar i bolag där vi ser en styrka i teamet och en naturlig ’fit’ i marknaden.

Som ett relativt nystartat venture capital bolag, hur skulle ni själva beskriva att ni skiljer er mot andra VC-bolag på stan?

För det första så investerar vi alltid med egna pengar, dvs. vi förvaltar inte någon annans kapital. När vi saminvesterar med vårt nätverk är det väldigt viktigt för oss att var och en skapar sig en egen uppfattning om målbolaget och dess möjligheter och risker. Vi är också tydliga med att vi inte enbart är intresserade av att bidra med kapital, utan lika viktigt är det att vi får chansen att vara en aktiv investerare. Med det menas inte nödvändigtvis att vi måste ha en styrelsepost, som många andra kräver. Vi är nog också mer ”founder friendly” än många andra VC-bolag, som kräver preferensaktier, downside-protections etc.

Hur ser era tillväxtplaner ut – vart vill ni vara om t ex fem år?

Red Pill Invest ser redan idag, knappt två år efter starten, väldigt annorlunda ut från vad vi trodde att det skulle bli. Det viktigaste för oss är att grundarnas vision för bolaget får de bästa möjligheterna att realiseras, och där finns vi gärna som stöd. Om fem år siktar vi på att ha vuxit avsevärt och därmed ha långt större möjligheter att investera i fler bolag. Vi fortsätter också att växa nätverket med drivna och kompetenta änglar, som vill vara med och bidra till sina investeringars framgång.

Opererar ni enbart den svenska marknaden eller tittar ni även på grannländer samt övriga Europa?

Sverige är en oerhört kompetent marknad i att producera nya start-ups med fantastiska idéer, de flesta av våra investeringar har också gjorts i svenska bolag. Samtidigt är vi stolta över att bara under de senaste månaderna ha investerat i olika bolag med säte i Wien, Vilnius och Köpenhamn.

Tre av er grundare har ju en ganska så klassisk och traditionell juristkarriär bakom er med stor framgång på olika bolag. Var det ”lätt samt en självklarhet” att ge upp den individuella karriären för att satsa på detta?

Det har känts rätt från början för oss alla, även om det naturligtvis alltid finns osäkerhet när man gör tvära karriärsändringar. Samtidigt är det just våra erfarenheter som har gett oss möjligheten att göra detta. Vi alla delade en passion för investeringar och ser oss nog själva som ”business minded”, vilket såklart är en förutsättning för det vi nu gör och vill göra framöver. Vissa av oss är också fortfarande aktiva som konsulter inom våra kärnområden, vilket i sig har visat sig väldigt bra även för investeringsverksamheten, då vi kommer i kontakt med många spännande personer den vägen också.

Beskriv med tre ord vad som sticker ut allra mest med er i positiv mening!

Entreprenörskap, tillväxtfokus och positivitet.

Nyheter

 • Tove Flodgren Isakson

  2022-08-23

  |

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter

  2022-08-23

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter
 • Sofia Tangelin

  2022-08-18

  |

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter

  2022-08-18

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter
Fler nyheter

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.Kontakt:

Vi vet var kompetensen finns. Ring oss direkt 08 – 41 09 98 00, eller fyll i formuläret: