Sharp Recruitment & Consultants träffar denna vecka Marie Demselius, Head of Compliance på Bambora, och pratar om hur compliancerollen kan skilja sig från bolag till bolag samt byte av karriärspår och mycket mer. 

Under din karriär har du hunnit med att sitta på olika roller och inom olika områden exempelvis inom risk, legal, Compliance och kredit. Vad tycker har varit för och nackdelar med denna variation av roller och områden?

Det är roligt med variation; jag trivs med omväxling och får se frågeställningar från olika vinklar. Jag tycker absolut att fördelarna överväger, nackdelen är jag inte blir expert inom något område, å andra sidan vet jag att min ”jobbprofil” är lite ovanlig och att det i vissa lägen absolut har varit en konkurrensfördel. Jag tror att jag tänker mindre i strikta ramar och silos.

Många vill gärna kategorisera; har du jobbat med krediter och är kreditchef så har du hamnat i det facket. Det är onödigt begränsande.

Idag arbetar du som Head of Compliance på Bambora, som efter Worldlines förvärv, utgör en del av Europas största betaltjänstföretag. Hur tycker du att compliance skiljer sig från där du är idag i jämförelse mot tex Swedbank som du arbetat på tidigare? 

Det går otroligt fort på Bambora! Marknaden för betaltjänster rör sig framåt i full fart och kunder ställer högre krav på snabbhet och digitalisering, ändå har vi nog bara sett början på detta. Det är fantastiskt roligt med det internationella inslaget, jag har fler kollegor i Europa än i Sverige, och det är väldigt utvecklande. Ibland uppstår frågetecken på grund av kulturella skillnader i hur vi uttrycker oss och vad som är roligt eller inte. Bambora har en tillåtande företagskultur och är en härlig blandning av engagerade människor från olika håll av världen, jag trivs med den här mixen. Jag har förmånen att få vara med i olika frågeställningar, stort som litet, högt och lågt.

Är din uppfattning att en complianceroll kan skilja sig beroende på vilket typ av bolag man arbetar på? Jag tänker i första hand på reglerad verksamhet och hur man ser på compliance?

Jag tror absolut att rollen skiljer sig väldigt mycket mellan olika företag. Det är klart att en reglerad verksamhet kan leda till en mer begränsad roll, särskilt på ett större företag med en stor Complianceavdelning där man tenderar att bli specialiserad inom vissa områden. Sedan finns självklart en ram för arbetsinnehållet även om det kan skilja sig åt beroende av verksamhetens natur.

Bör compliance vara en del av vissa utbildningar på högskolenivå tycker du? 

Jag tror att det vore väldigt bra. Compliance är ett relativt nytt område, inom den finansiella sektorn befinner man sig ofta sig i skärningspunkten mellan juridik, risk, penningtvätt, policyarbete och den kombinationen vore meningsfull att få en tydlig bas kring. Samtidigt får man inte komma för långt ifrån förståelsen för den underliggande affären. Jag tycker att Compliancearbete i 2nd line behöver mer verklighetsanknytning, det får inte blir för teoretiserande. Råd och support måste kunna landa i ”det här går inte”, lika väl som ”om vi gör så här istället, kan det fungera utifrån ett kundperspektiv”? Jag kan tillföra ett mervärde i verksamheten då jag själv haft roller som chef i 1st line och varit den som sökt stöd från interna kontrollfunktioner. Jag vill i alla fall inte mötas av någon som säger ”jag arbetar i 2nd line och kan tyvärr inte säga något”. Vi har självklart olika uppdrag i 1st och 2nd line men, förhoppningsvis, samma önskan att företaget ska drivas framåt.

Compliance framåt sett, vad tror du ligger och väntar runt hörnet? Kommer vi att få se något nytt spännande som kommer att ske under 2021?

Det faktum att distansarbete troligen kommit för att stanna, åtminstone i högre utsträckning än tidigare, innebär sannolikt utmaningar. Machine learning och ytterligare ökad automatisering/digitalisering kommer vi också ser mer av. 

Tillbaks till dig och din karriär, du har ju bytt en hel del spår under de gågna åren, är det en utmaning anser du? Och är det något du rekommenderar andra att göra?

Om man brinner för att vara expert och älskar detaljer, då ska man kanske inte välja mitt spår! Jag drivs av att förstå helheten och sammanhanget. Eftersom jag trivs med omväxling och en mångfald av arbetsuppgifter så passar det dock mig utmärkt. Jag tror inte att man behöver vara rädd för att växla spår, det är nyttigt och sunt att anta nya utmaningar. Ju mer komplex kontext du arbetar i, desto 

Våra publikationer

 • compliance today edition 1

  2022-07-05

  |

  2022-07-05

 • Insights

  2022-10-07

  |

  2022-10-07

Fler publikationer

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.Kontakt:

Vi vet var kompetensen finns. Ring oss direkt 08 – 41 09 98 00, eller fyll i formuläret: