”Finansiella institut efterfrågar alltmer kompetens för att kapitalisera på regulatoriska förändringarna”

Sharp Recruitment & Consultants träffar Sina Mostafavi, konsult inom Risk, Compliance och Corporate Governance för att höra om vilket mervärde han tillför ett företag som förändringsledare, hans arbete som expert inom regelefterlevnad i styrelser samt hur han upplever effekterna av Covid-19 i sitt arbete.

Idag arbetar du som konsult inom Risk, Compliance och Corporate Governance och innan dess som VD på Aktie-Ansvar. Hur kommer det sig att du valde att starta eget?

 Jag är i grunden en förändringsledare som började mina första 10 år i arbetslivet inom Risk och Compliance. Efter finanskrisen -08 kom en uppsjö av nya regelverk vilka förändrade spelplanen för alla finansiella institut. De riskavdelningar jag arbetat på har således också utvecklats och byggts upp till att hantera gällande marknadsförutsättningar (läs lagstiftning).

Som VD på Aktie-Ansvar var jag med och byggde upp ett förvaltningsteam, moderniserade processerna och ökade transparensen kring fonderna och bolaget. Min historik av förändringsledning kom även där väl till användning. När jag valde att starta eget stod fondbolaget på en stabil grund och jag såg då att bolaget var redo för en mer förvaltande ledare. Jag har funderat på att starta eget under en längre tid men ofta tänkt att det ska ske ”senare”. Jag bestämde mig att ta steget där och då och att våga tro på att det inte finns något tillfälle som kommer kännas bättre än efter fyra år som VD på fondbolaget. Jag är glad att min familj, mina vänner och mitt nätverk varit supporterande från start.

I din roll som konsult idag, vilka förbättringsåtgärder kan du se hos företag generellt när det kommer till risk och compliance? Och förutom dina kompetenser inom området, vad utmärker dig som en bra konsult?

Jag har noterat att man som konsult ofta får mandat att strukturera om där det behövs. Verksamheten kan använda konsulter som förändringsledare vilket jag tror är positivt då en konsult inte har den interna historiken av hur man alltid gjort. Att anpassa bolagsstyrningen efter bäst lämpade sätt att arbeta istället för att få organisationen att komma så nära som möjligt är den stora skillnaden i synsätt. Det är där jag tror mervärdet av en senior GRC (Governance, Risk och Compliance) konsult kommer in.

Du sitter med i styrelsen för ett antal bolag, hur ser din roll ut där och vilka är dina tips till någon med compliance eller riskkompetens som också vill in i styrelserummet? Vad bör man tänka på och viken kompetens efterfrågas främst?

Min uppfattning är att förmågan att sätta upp och kommunicera ett strukturerat arbetssätt är centralt både som GRC konsult men även i styrelsearbetet. Finansiella institut går från att vara i behov av någon som kan optimera mellan regulatoriska regelefterlevnaden och affären till att man efterfrågar kompetens som tydligt kan vara behjälplig i att kapitalisera på regulatoriska förändringarna och möjligheterna som ges. Uppfattningen att det skulle finnas en motsättning mellan regelefterlevnad och affären är sedan ett tag tillbaka borta. Man får ökad affärsnytta av att implementera regelverk rätt och det finnas också affärsmöjligheter i att vara först alternativt disruptiv i sitt angreppssätt.

Vill man in i styrelser tror jag att bästa sättet är att ta upp dialogen med bolag som man genuint känner kan vara behjälpta av ens relativa kompetens. Gör din hemläxa och se vad du kan bidra med. I det avseendet liknar det i mångt och mycket förhållningssättet jag tror många har när man söker en operativ tjänst. Därefter får man visa sitt intresse och tillgänglighet för ägarna eller valberedningen.

Du har ju rätt nyligen gått in i konsultrollen, hur ser du på marknaden generellt när det kommer till behovet av att ta in en konsult inom risk eller compliance, finns det någon trend eller något område där behoven växer extra mycket?

Många ledare vill ta beslut på gediget beslutsunderlag. I den processen ingår en oberoende utvärdering som en second opinion vilket jag ser att flera använder sig av. Min bild är att det är få ledare som chansar när man vill eller behöver göra en förändring i sin verksamhet. Att använda sig av en senior GRC konsult kan vara fördelaktigt då den kompetensen har en grundläggande förståelsen för bolagsstyrning.

Det område som växer mest just nu är dock inom penningtvätt då flera aktörer satsar stort på att komma ikapp historiska brister.

Sist men inte minst, kopplat till frågan ovan, har du sett någon förändring i samband med Covid-19?

Inte när det gäller uppdragens karaktär, däremot förändrar utbuds- och efterfrågechoken spelplanen för nästan alla finansiella institut. Affären ställs om, går från fysiska rummet till digitala, beslut skjuts upp, prioriteringar ändras mm. Det här är en kris som går väldigt brett och djupt på ett sätt vi inte tidigare skådat. Det enda man vet är att även detta kommer vända, hur förödande det blir innan det vänder återstår att se.

Har du behov av en interimskonsult inom Legal, AML, Risk,  Compliance eller Tax?
Vill du höra mer om våra konsultlösningar?
Kontakta  Ron Cohen, partner och konsultansvarig för att komma i kontakt med Sina eller någon utav våra 200 konsulter inom Legal, AML, Risk, Compliance eller Tax.


Ron Cohen: 073 518 51 88
ron.cohen@sharprecruitment.se

Nyheter

 • Tove Flodgren Isakson

  2022-08-23

  |

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter

  2022-08-23

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter
 • Sofia Tangelin

  2022-08-18

  |

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter

  2022-08-18

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter
Fler nyheter

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.Kontakt:

Vi vet var kompetensen finns. Ring oss direkt 08 – 41 09 98 00, eller fyll i formuläret: