”God compliance lägger grunden till en bra affär”

Vi träffar David Holmström, General Counsel på Mangold Fondkommission, och pratar om hur det är att arbeta som General Counsel så pass tidigt in på karriären och hur Mangold är som arbetsplats och mycket mer.

David, du tog din juristexamen 2016 och idag cirka fyra år senare sitter du som General Counsel på Mangold Fondkommission. Berätta om hur du har lyckats ta dig dit där du är idag?

Tiden har gått fort sedan examen och det har verkligen varit en rolig och utmanande resa. Jag skulle tro att min vilja att tidigt ta ansvar och förmåga att våga ta beslut, tillsammans med ett förtroende och stöd från chefer och medarbetare, har tagit mig till den roll jag har idag.

Du inledde din karriär på MFEX Mutual Funds Exchange som Junior Legal Counsel. Det är en något annorlunda bana för en jurist att starta sin karriär på. Hur kom det sig att du tog den vägen?

Många juriststudenter tänker nog inte att de ska bli bolagsjurister direkt efter examen och det gjorde inte jag heller om jag ska vara ärlig. Jag specialiserade mig inom försäkringsrätt och arbetade under slutet av studierna på ett försäkringsbolag och gjorde även min uppsatspraktik på AXA Insurance. I slutet av sista terminen hittade jag rollen på MFEX och jag är glad att jag tog chansen. Där väcktes mitt intresse för finansbranschen. Det var en stimulerande arbetsplats med många internationellt erfarna och bra chefer och mentorer. Många studenter tror att den enda vägen efter examen är direkt in i byrålivet, men så behöver det absolut inte vara. Det har blivit tydligt inom mitt arbete som styrelseledamot för Sveriges Bolagsjurister, en intresseorganisation för bolagsjurister över hela Sverige med ca 1 200 medlemmar. Där ser vi kontinuerligt att nyexaminerade jurister i större utsträckning tar anställning direkt hos bolag. Särskilt inom finansbranschen där behovet av jurister ökar, både på legalsidan och inom compliance.

Mangold är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och ni har både en legal, risk och compliancefunktion. Berättar om hur samarbetet med kontrollfunktionerna fungerar hos er?

Jag skulle säga att samarbetet börjar redan i styrelsen. I Mangold har vi en väldigt aktiv styrelse som ställer höga krav på arbetet med riskhantering vilket gör det naturligt för ledningen och resterande del av organisationen att lägga fokus på just det arbetet. Även om det är helt naturligt att affärssidan och kontrollfunktionerna ibland har olika synsätt så är det av yttersta vikt att alla förstår sina respektive roller och att det finns ett bra samarbete. Där försöker jag i mitt arbete att vara en brygga mellan kontrollfunktionerna och affärssidan. Bland annat leder jag en kommitté som koordinerar arbetet i kontrollfunktionerna och låter affärssidan ge input till arbetet för att bl.a. få så effektiva kontroller som möjligt. Som vår compliancechef säger, ”god compliance lägger grunden till en bra affär”.

Vad anser du, utifrån ett legalperspektiv, är den största utmaningen med att arbeta utifrån tre försvarslinjer tillsammans med kontrollfunktionerna?

Att arbeta utifrån tre försvarslinjer där vi på legal ansvarar för den första linjen för att sedan samarbeta med övriga funktioner kan verkligen vara utmanande. Gränsdragningsproblematiken om vem som kontrollerar vad och hur kontrollen kan bli så effektivt som möjligt är uppenbar. Jag skulle säga att kommunikationen tillsammans med en ödmjukhet inför respektive funktions kompetens är nyckelfaktorer för att lyckas och att hela tiden påminna varandra om att vi arbetar mot samma mål.

Är ledarskap och ytterligare personalansvar något du strävar efter att få?

Absolut, även om större personalansvar och ökat ansvar generellt sett inte är något självändamål. Mitt mål är att vara med i arbetet att utveckla affären, bolaget och mig själv, inte att få bestämma mer eller över fler personer.

Vad är det absolut bästa med din roll och att få arbeta på Mangold?

Som på alla arbetsplatser är självklart kollegor och närmaste chef avgörande för hur man trivs på en arbetsplats, oavsett vilken roll man har, och där kan jag inte önska mig mer. Det är nog inte alla som skulle uppskatta den miljön vi har där man direkt har möjlighet och förväntas ta ansvar tillsammans med högre chefer som leder med exempel vad gäller kultur och arbetsmoral. På Mangold arbetar vi hårt, men vi gör det tillsammans och jag tror det är därför det fungerar så bra. Som vår försäljningschef säger: ”alla ska vara entreprenörer” och det är rätt talande för vår organisation. Det är en levande företagskultur där alla kan vara med och påverka, där idéer lyfts fram oavsett var du är i organisationen för att vi alla strävar mot samma mål. Att vi också arbetar mot segmentet små och medelstora bolag gör att man får en nära och personlig relation till en del kunder. Det gör det till ett riktigt spännande företag att vara del av.

 

Nyheter

 • Tove Flodgren Isakson

  2022-08-23

  |

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter

  2022-08-23

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter
 • Sofia Tangelin

  2022-08-18

  |

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter

  2022-08-18

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter
Fler nyheter

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.Kontakt:

Vi vet var kompetensen finns. Ring oss direkt 08 – 41 09 98 00, eller fyll i formuläret: