Den allt större efterfrågan på medarbetare inom compliance har gjort marknaden “överhettad”. Trots Corona-kris och många anställningsstopp inom olika branscher och företag, ser det inte ut som att det har eller ska vända för compliance inom bank och finans.

Ett är dock säkert. Den rådgivande delen tar allt större plats. Funktionen blir mer proaktiv och blandas ofta upp med regulatory. Detta märks också genom att riskfunktionen växer och tar allt större plats när både juridik och compliance närmar sig den.

Vi ser också att automatiseringen och digitaliseringen av compliancefunktionen ökar. De närmast föregående åren har inneburit en massiv ökning av regelverk – MiFID II, ALM-reglerna, MAR, GDPR – och med det ökade även behovet av kompetensförsörjning. Även lönerna ökade explosionsartat. En del av de större utländska bankerna, t ex Societe Generale, outsourcade vissa delar av arbetet till Indien. Det blev en alltmer ohållbar situation. Automatisering blev en del av räddningen.

I somras intervjuade Sharp Recruitment Ola Sundborg, Compliance Officer på Carnegie. Han menade då på att en verklig förändring åstadkommer man inte genom att endast öka antalet medarbetare. Fokus måste ligga på att hjälpa verksamheten att göra rätt från början och det kräver initiativ, proaktivitet och att regulatory förstärker sitt arbete i verksamheten och integreras i organisationen. Det är då funktionen skapar ett långsiktigt och hållbart värde.

Ett som inte har ändrats är compliancefunktionens beroende av ledningens uppmärksamhet och förtroende. Genom att lyfta funktionen till att arbeta med high level tasks, att arbeta mer rådgivande och affärsutvecklande med regelefterlevnad blir kommunikationen med ledning och övrig organisation enklare. Men det innebär inte att utmaningarna inte finns där ändå.

Denna utveckling leder också till att kompetenskraven ökar. Vi på Sharp Recruitment ser en ökad efterfrågan på helt andra complianceprofiler än tidigare, där regulatory och affärsdriv är betydligt viktigare än den praktiska compliance-erfarenheten. När compliancefunktioner automatiserar i allt högre takt blir andra erfarenheter och förmågor viktigare. Det kräver att compliance lyfter blicken, ser komplexiteten, lösningarna som finns och börjar titta utåt. Det går dessutom fort nu eftersom funktionen får i praktiken många andra arbetsuppgifter som egentligen inte är kopplat till arbetet med regelefterlevnad i sig.

Behöver du hjälp med att hitta compliance kompetens? Tveka inte att kontakta Peter Ekström ansvarig för rekrytering och konsultlösningar inom Compliance, Risk och AML.

Peter Ekström
0708 13 51 85
peter.ekstrom@sharprecruitment.se

Nyheter

 • Tove Flodgren Isakson

  2022-08-23

  |

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter

  2022-08-23

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter
 • Sofia Tangelin

  2022-08-18

  |

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter

  2022-08-18

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter
Fler nyheter

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.Kontakt:

Vi vet var kompetensen finns. Ring oss direkt 08 – 41 09 98 00, eller fyll i formuläret: