”Jurister är lite för försiktiga när det gäller att våga pröva på andra ansvarsområden än de klassiska ”juristområdena” säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank

Denna vecka fikar Sharp Recruitment med affärschefen Catharina Åbjörnsson Lindgren, tidigare chefsjurist och numera affärschef på Landshypotek Bank. Catharina är snart inne på sitt tionde år på banken och vi får höra mer om hur det första årtiondet varit.

Berätta gärna om din resa under dina första nio år på banken och hur det har varit att gå från en ”klassisk” bankjuristroll till att idag arbeta mer affärsorienterat med mer fokus på kund?

– Det har minst sagt varit en spännande och utvecklande resa. Det är en helt annan bank idag än det bolag som jag började i 2010. Att vi är starkt värderingsdrivna på Landshypotek är detsamma då som nu, men vi har idag en helt annan kraft och ambition att göra skillnad på svensk bankmarknad och har arbetat målmedvetet för att skapa rätt förutsättningar för det. När jag började på banken var jag ansvarig för all bankens juridik vare sig det var bolagsrätt, kundjuridik eller kapitalmarknadsjuridik. Därutöver var jag ansvarig för compliance med en medarbetare på halvtid. När jag lämnade juristrollen hade vi inrättat två separata avdelningar för juridik respektive compliance med knappt ett tiotal medarbetare.

Som jurist kan man välja att se på sin roll som enbart stödjande till affären eller så kan man ha inställningen att juridiken är en del av affären och att du som jurist är med och driver verksamheten framåt. Min inställning är att det är bara som en integrerad del av verksamheten som juristen skapar långsiktigt värde. Jag har sedan jag började på banken suttit i bankledningen och därmed haft förmånen att få ett helhetsperspektiv.  Det har också möjliggjort att jag kunnat ta andra roller under åren såsom tillförordnad VD, eller som nu som affärschef. Jag tror generellt vi jurister är lite för försiktiga när det gäller att våga pröva på andra ansvarsområden än de klassiska ”juristområdena”. Ekonomerna eller ingenjörerna är mycket bättre på det.

Tidigare i din karriär så satt du under många år på Nordea Bank där du arbetade som Legal Counsel. Vad tycker du har varit den största skillnaden att gå från Sveriges största bank, med allt vad det innebär, till att komma till Landshypotek Bank?

– Om man som jag gillar att påverka och gillar tvärfunktionellt arbetssätt så är det en dröm att arbeta på en mindre bank där du är delaktig i så många frågor. För min del blir det personliga engagemanget så mycket starkare. På en mindre bank måste alla kavla upp ärmarna och det finns inte utrymme för att ägna sig åt bara en liten smal del av verksamheten utan du måste förstå helheten och bidra till den fullt ut. Varje medarbetare blir en nyckelperson. Vi brukar säga att vi inte har råd att ha folk på bänken. Sen kan man ju såklart sakna de enorma muskler som en storbank besitter, och de möjligheter som kommer av att ha gigantiska resurser och skalfördelar vare sig det kommer till produkterbjudande eller marknadsföringsbudget.

2013 blev Landshypotek en bank efter att Finansinspektionen gett banktillstånd under 2012. Vad har varit den största förändringen och utmaningen för dig själv i din roll och bankens verksamhet under den här resan från 2013 tills idag?

-Vi är väldigt stolta över vårt banktillstånd vilket såklart är en kvalitetsstämpel. För oss har det framförallt inneburit att omvärlden har betraktat oss med andra ögon, vårt banktillstånd sammanföll delvis också med alla nya regler kring intern styrning och kontroll vilket inneburit ett massivt arbete med bolagsstyrningsfrågor, interna regelverk och uppföljning. I och med att vi är en av de tio största bankerna i Sverige är vi föremål för omfattande granskning av tillsynsmyndigheten. Vi har en inte helt oväsentlig del av våra medarbetare som i stort sätt är fullt upptagna med att antigen kontrollera verksamheten eller tillgodose externa intressenter med rapporter. Det finns skäl till att konkurrensen är delvis svag på bankområdet, det är enorma trösklar att ta sig förbi som mindre institut. Vi är trots allt bara 190 medarbetare totalt i hela banken, med i princip samma regelverk som en storbank med tiotusentals anställda.

Om jag som Legal Counsel är sugen på att jobba inom bankverksamhet, vad får jag hos er som jag inte kommer att få hos dom andra bankerna? Vad utmärker er lite extra som bank?

Vad ska jag börja med! Det är så mycket som gör oss annorlunda. Det enklaste är att börja med vår ägarform. Allt överskott som inte återinvesteras i verksamheten delas ut till våra ägare, och då är det inte några riskkapitalister eller anonyma börsägare utan det är våra låntagare inom jord och skog, dvs de som ser till att vi får äta närproducerad mat, har välskötta skogar och en djurhälsovård i världsklass. Det är hållbarhet på riktigt! Vi har finansierat Sveriges lantbruk sedan 1836 och är extremt ödmjuka och långsiktiga i den uppgiften. Att vi har en värderingsdriven verksamhet har varit ett av våra starkaste arbetsgivarvarumärken när vi rekryterar. Sen handlar det mycket om att få vara delaktig och påverka. Hos oss blir varje medarbetare 0,5 % av banken. Sen brukar vi själva tycka att vi är en ärlig och öppen bank och det är ett starkt kort i dagens värld där banker generellt har ett förtroendesvacka.

Ni får ju anses vara en hyfsad nischad bank med primärt fokus inom jord och skog samt bolån till hus/villaägare. Kan du se några utmaningar i detta när det kommer till rekrytering inom Legal? Är det är svårt att locka till sig duktiga jurister och hur arbetar ni för att vara en attraktiv arbetsgivare som kompetenta personer vill söka sig till?

Jag tror inte alls själva produktutbudet är det som avgör om man som jurist söker ett utmanande och lockande arbete. Bankverksamhet är idag extremt reglerat och komplext. Att få möjligheten att arbeta med utmanande frågor på en bank i en miljö där vi uttalat vill arbeta nätverksbaserat och mellan funktionsgränser har visat sig väldigt attraktivt. Vi lyfter gärna fram vårt äkta hållbarhetsfokus vilket är precis det unga människor söker idag. Man vill arbeta för något större. Vår utmaning är förstås att nå ut och få fler att känna till oss. Vi är fortfarande alldeles för okända.

Men som jag sagt tidigare, att jobba på Landshypotek är inget för någon som inte är beredd att ta tag i frågor som ligger lite utanför sin comfort-zone. Här är det ständig utveckling som gäller.

 

 

Nyheter

 • Tove Flodgren Isakson

  2022-08-23

  |

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter

  2022-08-23

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter
 • Sofia Tangelin

  2022-08-18

  |

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter

  2022-08-18

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter
Fler nyheter

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.Kontakt:

Vi vet var kompetensen finns. Ring oss direkt 08 – 41 09 98 00, eller fyll i formuläret: