”Mina klienter brukar anse att jag inte bara är lätt att samarbeta med utan ser mig även som ett bollplank som har integritet nog att säga till att så där bör vi inte göra, eller vi borde göra så där i stället.”

Vi på Sharp Recruitment får alltmer förfrågningar från ensamma bolagsjurister och chefsjurister om vi har jurister som kan komma in och backa upp dem vid behov.

Ron Cohen, partner på Sharp Recruitment, tar en fika med en av våra juristkonsulter för att diskutera mer djupgående hur han har hjälpt sina klienter och varför han, från att ha varit delägare på flera advokatbyråer, valde att starta egen verksamhet som juristkonsult.

Vad ser du som den största utmaningen när du får in en ny klient som du ska utföra ett uppdrag åt? Vad är svårigheterna med att komma in till en ny organisation utifrån ett konsultperspektiv?

-En utmaning kan vara att få den nya klienten att lämna gamla inkörda hjulspår, då jag vet att det finns andra vägar som kan vara fördelaktigare för klienten. En annan utmaning kan vara att komma in sent i en affärsuppgörelse eller en tvist. Mina möjligheter att påverka utfallet i både affärer och tvister begränsas desto senare i processen jag kliver in.

Tycker du att företag kan bli bättre på att utnyttja juristkonsulter och om ja, varför?

-Ja, företag bör, som sagt, använda en jurist så tidigt som möjligt i en affärsprocess eller om en tvist inleds. Tyvärr är exemplen många på tvister som kunde ha undvikits om en jurist hade fått upprätta eller granska ett avtalsutkast innan parterna undertecknar det. Men det är väl som alltid att de väntar tills det är lite väl sent och det kan bli dyrt. Onödig dyrt. Ett annat exempel är tyvärr när någon inom klientbolaget har ägt processen med avtalet lite för länge så att positionerna i förhandlingarna har låst sig. Detta kan vara mycket svårt för att inte säga omöjligt att backa ifrån och då blir det ingen affär eller en sämre affär. Jag kan bidra med så mycket mer än bara ren juridik.

Vad är dina största styrkor som konsult? Vad sticker ut mest med dig, både utifrån ett personligt- och ett juridiskt perspektiv?

-Jag förhandlar och förhandlar…och förhandlar. Om en klient är på väg in i en tvist så försöker jag oftast hitta andra lösningar genom att förhandla före att gå till skiljeförfarande eller domstol. Om det är en affär så försöker jag skapa en affär som båda parter kan känna sig nöjda med.

Om jag som beställare tar in dig under en viss period, vad kommer jag att få utav dig som konsult som jag kanske inte fått tidigare av andra?

-Under de tjugo år som jag har arbetat som jurist/advokat med juridik och affärer eller juridik och tvister så har jag stött på så otroligt många situationer som kanske en anställd bolagsjurist eller en jurist på en större byrå aldrig stöter på. Detta ger en bred kompetens som jag kan dela med mig av och som ingår i min ”juridiska” verktygslåda och erfarenhet. Ibland kan det vara lättare för mig att se hur man bäst hanterar ett företags lönsamhet eller om ett problem verkligen är ett problem, än det är för andra.

Vidare kommer man få en dedikerad expert som lyder under advokatsamfundets regler till ett rimligt pris. Tillgång till allt vad jag kan och mig som person. Mina klienter brukar anse att jag inte bara är lätt att samarbeta med utan även som ett bollplank som har integritet nog att säga till att så där bör vi inte göra, eller vi borde göra så där i stället.

Hur upplever du marknaden idag, det vill säga hur är förståelsen på företag för att köpa in denna typ av tjänst och ta in en juristkonsult?

-Det finns en viss rädsla. Företagen som omsätter lite mindre än de största borde köpa in den här typen av tjänster som konsulttjänster. Jag har ett antal klienter där jag gör allt juridiskt och det är mina roligaste klienter. Jag har aldrig hört dem klaga på sina fakturor därför att de är helt enkelt nöjda med vad de får för det som de betalar.

Berätta gärna lite kort om varför du valde att start egen byråverksamhet och lite kort om dig själv – vem är Magnus?

-Jag har tidigare varit delägare i olika advokatbyråer tillsammans med andra delägare. Jag har varit både på s k ”true partnership” byråer och byråer som tillämpar s k låda-i-låda principen. Det finns för och nackdelar med båda modellerna, men det finns mest fördelar med att driva egen verksamhet för mig. Jag har inte något större behov av en stor administrationsapparat som många andra advokater har och kan på det sättet hålla nere min byrås kostnader, vilket ju i slutändan påverkar min arvodesnivå också. Det är också lättare att ge mer ”hands-on” rådgivning när man driver egen verksamhet och inte behöver ta politiska hänsyn till andra delägare. Ett starkt vägande skäl är också jävsfrågan. En hel del gånger då jag har fått en klient och ett nytt uppdrag på tidigare byråer så har jag vid jävskontroll upptäckt att någon annan delägare gör att det uppstår intressekonflikt och jag har fått tacka nej till uppdraget. Så till slut bestämde jag mig för att starta egen verksamhet och det har jag inte ångrat än.

Vad väntar för din del inför 2020 och är det något speciellt vi bör hålla ögon och öron öppna för?

-Jag vet aldrig vad som väntar. 2019 var det en del rådgivning kring spellicenser och ganska mycket M&A. Det är ju också lite konjunkturbaserat. I konjunkturnedgångar finns det en tendens att det blir fler tvister. Jag hoppas att 2020 bjuder på en massa affärer som jag kan bidra till att göra ännu bättre! Jag har anställt en jurist och det ser ut som att jag behöver anställa en till. Frågan är vad jag själv ska göra?

Mer information om Magnus hittar du på
https://www.daarlegal.se/index.html
https://www.linkedin.com/in/magnus-daar-1b4a3/

Vi på Sharp Recruitment ser en tydlig ökad efterfrågan för att ta in konsulttjänster både bland företag med en existerande juristfunktion men likaså företag som inte har en jurist in-house. Få företag i Sverige har stora juristavdelningar utan oftast är juristavdelningen en ensam bolagsjurist. Därmed kan det ibland vara en utmaning att hinna med allt som ensam jurist. Ett annan utmaning är att oftast sitter inte juristen på all expertis för att kunna stödja övriga organisationen. Därför ser vi ett växande behov av att ta in en konsult på x antal timmar varje vecka som kan komma in med sin kompetens och erfarenhet och vara en support.

”Vi har under våra år i branschen byggt upp ett omfattande nätverk av juristkonsulter som vi samarbetar med och förmedlar ut på olika uppdrag. De flesta av våra konsulter är före detta chefsjurister, bolagsjurister, advokater och partners som numera driver sin egen juristverksamhet. Tanken med månadens konsult är att lyfta fram en av våra kompetenta konsulter som företag kan nyttja vid behov.”

Ron Cohen, Partner, Sharp Recruitment
Kontakta gärna Ron Cohen för frågor om våra juristkonsulter på +46 73 518 51 88 eller ron.cohen@sharprecruitment.se

Nyheter

 • Tove Flodgren Isakson

  2022-08-23

  |

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter

  2022-08-23

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter
 • Sofia Tangelin

  2022-08-18

  |

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter

  2022-08-18

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter
Fler nyheter

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.Kontakt:

Vi vet var kompetensen finns. Ring oss direkt 08 – 41 09 98 00, eller fyll i formuläret: