Tre delägare om ledarskapet på tre byråer

Transparens och ett inkluderande ledarskap där ledning involverar och jobbar för och tillsammans med sina medarbetare är värderingar som alltmer börjar ta plats på byråerna. Framförallt för att anpassa sig till samtiden och nya generationer som blir delägare och månar om ett mer involverande ledarskap. Detta blir inte minst viktigt för att behålla högpresterande kompetens. ”Det gäller att gå i takt med sin samtid vilket kanske inte alltid är branschens signum … över tid måste byrån givetvis anpassa sig över nya generationer och inte tvärtom” säger Martin Tarranger, CEO på Morris Law på frågan om ledarskap och framtiden.

Vi som rekryterare märker även denna tydliga trend från unga kandidater där bra kollegor, utveckling men inte minst där ett bra och tydligt ledarskap är av vikt. Dessa förväntningar på advokatbyråerna genomsyrar våra kandidatintervjuer och kan vara viktigare än till exempel lönen. Detta stämmer också väl överens med en undersökning som genomförts av Jusek bland unga jurister.

Men hur skapar man en transparent byrå och ett inkluderande ledarskap? Vi på Sharp Recruitment har ställt fem snabba frågor till tre byråer för att höra hur just de tänker kring ledarskapsfrågor och framtiden. Frågorna är ställda till David Frydlinger, Managing Partner på den nystartade byrån Cirio, Erik Fahlgren, partner på Hammarskiöld och Martin Tarranger, VD på Morris Law.

Vad är ledarskap för dig och hur driver ni dessa frågor på byrån?

David:
-Ledarskap handlar för mig om att se till att alla medarbetare går åt någorlunda samma håll och är engagerade för att göra det, med någorlunda tydlig bild av vad som förväntas av alla. Det innebär inte att peka med hela handen utan också i hög grad om att lyssna på medarbetarna och kontinuerligt lära sig mer om åt vilket håll organisationen bör gå, vilka drivkrafter som finns, hur organisationen och omvärlden förändras med mera. Vi försöker driva ledarskap genom att sätta upp mål, följa upp dessa mål, vara transparenta med hur det går för företaget, kontinuerligt prata och engagera medarbetarna i arbetet med att utveckla företaget med mera. Vidare är det viktigt att få alla att samlas runt ett tydligt syfte med företagets verksamhet, som aldrig handlar om vinst utan om något större samt grundläggande värderingar. Och då menar jag inte bara värderingar som sitter på en vägg utan som faktiskt blir en del av det vardagliga arbetet.

Erik:
-För oss är ledarskap att tillsammans med andra sätta upp en klar riktning för verksamheten, en inspirerande vision av var vi som byrå är, var vi vill vara och vad vi behöver göra för att nå dit. Ledarskap handlar också om att inspirera och involvera men att samtidigt inte vara rädd att ta obekväma beslut (om sådana behövs) och att sedan stå för dem på ett transparent sätt. Vi jobbar medvetet med ledarskap på byrån på många olika plan, inom ledningsgruppen och delägarkretsen, i de team vi sätter upp för att genomföra klientuppdrag, i samarbetet i de arbetsgrupper vi satt upp med delägare, biträdande jurister och administrativ personal med mera.

Martin:
-Att skapa en arbetsmiljö där alla vill, kan och får utvecklas. Det låter ju lite klyschigt men ofta missar man någon av dessa delar och då funkar det inte. Så vi försöker helt enkelt skapa förutsättningar för att lösa alla tre.

Varför tror du att er personal stannar hos er?

David:
-Jag tror att personalen stannar av olika skäl. Arbetet på en advokatbyrå är ofta kul, utmanande och engagerande med hög intensitet och är dessutom relativt välbetalt. Sedan tror jag, eller vill gärna tro, att en del också stannar för att man uppfattar att vi faktiskt försöker utvecklas och göra skillnad i advokatbranschen.

Erik:
-För att vi erbjuder intressanta, varierande, högkvalitativa och utvecklande arbetsuppgifter (ofta med hög profil) som genomförs i team med bra stämning mellan alla inblandade.

Martin:
-Främsta anledningen tror jag är att man trivs bra med varandra, att man upplever vår ambition att göra saker lite annorlunda och att man är sugen på att vara med på den resan vi precis startat.

Hur gör ni som byrå för att särskilja er från andra byråer och vara mer attraktiva som arbetsgivare?

Erik:
-Vi erbjuder våra jurister en möjlighet att i nära samarbete med marknadsledande experter utvecklas brett inom ett flertal områden inom affärsjuridiken med stora möjligheter att påverka sin egen specialisering över tid samt att möjligheten att redan tidigt i karriären aktivt får delta i byråns affärsutveckling och strategiarbete.

Martin:
-Branschen är trots allt ganska liten och jag tror att det är snacket mellan människor på stan som betyder mest. Vi kan ha höga ambitioner och fina ord men i slutändan är det ju hur verkligheten ser ut som är avgörande. Vad personer som arbetar hos oss tycker och förmedlar till andra. Det ligger ju i linje med att man numera snarare pratar om Employee branding istället för Employer branding.

Har ert ledarskap förändrats de senaste fem åren och i så fall hur?

David:
-Ja, det skulle jag säga att det har. Vi har utvecklats mycket i arbete med att sätta upp mål för företaget och på andra sätt arbeta strategiskt, istället för att låta omvärlden helt styra i vilken riktning vi går.

Erik:
-Vi har aktivt strävat efter ett mer transparent och inkluderande ledarskap. Det är väldigt viktigt att alla anställda, oavsett position, är införstådda med och håller med om och arbetar för de gemensamt uppställda målen/visionerna.

Martin:
-Vi är bara 4 år gamla… och vi är långt ifrån fulländade i dessa delar. Det blir man aldrig. Men att byrån valt att ha en extern VD, vilket är ovanligt i branschen, är ju ett exempel på att tänka nytt.

Hur tror du att ledarskapet kommer att förändras på er byrå under de närmaste fem åren?

David:
-Jag tror att vi kommer att gå mot ett ännu mer involverande ledarskap. Involvering skapar engagemang. Dessutom innebär involvering att vi får ännu fler perspektiv och idéer att väga in i våra beslut, vilket är väldigt viktigt i en väldigt komplex och hela tiden föränderlig miljö.

Erik:
-Jag är övertygad om att vi kommer att fortsätta arbetet med ett allt mer transparent och inkluderande ledarskap.

Martin:
-Det gäller att gå i takt med sin samtid vilket kanske inte är den här branschens signum. Ser man över tid måste byrån givetvis anpassa sig efter nya generationer och inte tvärtom. Det är inte alltid lätt. Men det finns inga alternativ.

 

 

 

Nyheter

 • Tove Flodgren Isakson

  2022-08-23

  |

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter

  2022-08-23

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter
 • Sofia Tangelin

  2022-08-18

  |

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter

  2022-08-18

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter
Fler nyheter

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.Kontakt:

Vi vet var kompetensen finns. Ring oss direkt 08 – 41 09 98 00, eller fyll i formuläret: