Sharp Recruitment & Consultants träffar Fredrik Stenbeck, före detta CRO på SBAB och som numera driver byrån Risk & Regulatory Advisory, och vi pratar bland annat om den nya verksamheten, konkurrenssituationen inom risk & regulatory rådgivning och mycket mer. 

Börja gärna med att berätta lite kort om dig själv och vad du har gjort de senaste 10–15 åren.

Jag har haft den stora förmånen att fått jobba med två av mina stora intressen, finansiell analys och ledarskap.

Det var lite av en slump att jag specialiserade mig inom just finansiell riskanalys. En möjlighet erbjöds när jag arbetade på Öhman Fondkommission och jag tog den. Jag hade nog också kunnat hamna i ett annat analytiskt område inom finansbranschen egentligen. Men om jag tittar i backspegeln är jag väldigt glad över att det var just här jag hamnade. 

Därefter har jag haft riskchefs/CRO-roller på Bambora, Hoist Finance och SBAB. Ett genomgående tema har varit att jag arbetat med riskanalys i bolag under starkt tillväxt och jag har fått möjligheten att vara med och både notera bolag på börsen, förvärva andra reglerade bolag, arbeta på ”Unicorns” och vara CRO på en stor bank. Samtidigt som jag har varit riskchef har också bolagen jag arbetat på varit i så pass stark tillväxt så det har krävts att jag varit operativ i det analytiska arbetet vilket jag har trivts i. Jag uppskattar att kunna jobba med både högt och lågt, från analytiskt och producerande arbete till strategiska frågor. Det har varit en väldigt intressant, givande och lärorik resa. 

Varför valde du att kliva av CRO-spåret för att gå och starta egen verksamhet?

Det är en kombination av flera faktorer så klart men en starkt bidragande faktor var att jag under de senaste tio åren anlitat många olika risk och regelverkskonsulter och tyckt att det finns firmor som gör det bra men också sett flertalet saker som jag tycker går att göra bättre. Eftersom jag jobbat med många riskanalytiker genom åren vet jag också vilka som är duktiga och som jag vill samarbeta med och engagera i företaget för att skapa värde för våra kunder.   

Den nya verksamheten, Risk & Regulatory Advisory, berätta mer om konceptet och vad kan vi förvänta oss att se framför?

Vi är ett rådgivningsföretaget specialiserat inom risk och regulatoriska frågor som vill göra det enkelt för kunder att bli vassare på riskhantering. Vår målsättning är att leverera tjänster av en högre kvalité än konkurrensen genom seniora konsulter som har en gedigen kommersiell förståelse och en attityd baserad på proaktivitet, lösningsinriktning och integritet. Då ämnesområdet stundtals är komplext arbetar vi mycket med att kommunicera pedagogiskt för att personer som inte är specialister inom området lätt ska kunna förstå frågorna på en övergripande nivå och fatta väl avvägda beslut. 

Hur ser du på konkurrensen där ute på marknaden? Det finns ju trots allt en del väletablerade byråer, hur kommer din verksamhet skilja sig mot dom andra?

Min uppfattning är att konkurrensen är hårdare nu än för 10 till 15 år sedan och att kunder, med all rätt, ställer högre krav på de konsulter och rådgivare de tar in. Jag har själv gjort det som CRO. Vi kommer vara specialiserade på riskhantering och sätta kundnyttan i centrum. Vi kommer växa långsamt så vi alltid kan säkerställa högsta kvalité i leverans och erbjuda de riskanalytiker jag själv arbetat med och bedömt haft den högsta kompetensen. 

När det kommer till riskhantering i största allmänhet, hur ser du på det och hur ser du på det framåt?

Hur riskhantering i finansbranschen ska bedrivas har under en längre tid varit detaljreglerat i lagar, föreskrifter och allmänna råd. På gott och ont. Jag tror detta kommer fortsätta under en överskådlig framtid. 

Tittar man på de stora misslyckandena inom riskhantering i världen så handlar de mer ofta om kulturella problem i företag, dålig governance och olämpliga incitamentsstrukturer. Det handlar sällan om att någon räknat fel. Detta orsakssamband tror jag också kommer bestå så länge företag inte lägger mer energi på riskkulturfrågor.  

Är din bedömning att finansbranschen ligger före eller efter andra branscher när det kommer till riskhantering?

Finansbranschen ligger absolut före men gapet minskar. Banker har ju exempelvis haft riskhantering som en integrerad del i verksamheten sedan verksamhetens begynnelse. Det en bank gör är ju att förmedla kapital mellan olika aktörer och vara expert på att prissätta risken hos dessa. Men andra branscher knappar in i och med att många intressenter idag har högre krav på governance i stora företag från ett hållbarhetsperspektiv. 

Under alla dina år som riskchef har du upplevt att det är svårrekryterat inom riskområdet? Och vart hittar man dom riktiga talangerna?

Absolut. Efterfrågan har länge varit högre än utbudet och vill du hitta medarbetare som kan både det finansriskanalytiska, tolka regelverken och programmera är det extra svårt. För företag tycker jag det är viktigt att kunna erbjuda medarbetare en intressant resa att få vara med på och bidra i, mycket frihet under ansvar och en chans att lära sig från seniora medarbetare. Får en till detta då är det lättare att hitta rätta kandidater. 

Nyheter

 • Tove Flodgren Isakson

  2022-08-23

  |

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter

  2022-08-23

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter
 • Sofia Tangelin

  2022-08-18

  |

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter

  2022-08-18

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter
Fler nyheter

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.Kontakt:

Vi vet var kompetensen finns. Ring oss direkt 08 – 41 09 98 00, eller fyll i formuläret: