Sharp Recruitment sätter sig ner med Åsa Edesten, skattechef på EF i Schweiz, för en snabb fika när hon är på blixtvisit i Stockholm. Vi ställer frågor om hur hon ser på det framtida skattelandskapet i en föränderlig värld samt vad hon anser skillnaden har varit från att gå från Transfer Pricing konsult till skattechef.

Hur är det att arbeta som skattechef utomlands och vara med att sätta upp nya strukturer och processer?

EF är väldigt modernt på det sättet att man tar med både skatt och legal tidigt i sina processen där jag har varit med från början och satt företagets skattestrategier. Det finns en förståelse på företaget för att skatt behöver involveras tidigt där man jobbar väldigt långsiktigt. Som skattechef är jag med från början till slut och driver på ett projekt hela vägen. Det absolut roligaste i arbetet är att man jobbar med något som inte är statiskt utan väldigt levande. Man behöver ständigt ställa sig frågan vad händer om faktor si eller så skulle skifta, exempelvis vad händer om omsättningen i ett visst land går upp eller ner? Det är nästan som att arbeta med ett levande djur som också har sin egen vilja. Man kan likställa det med att ta hand om en häst som ständigt behöver ryktas och matas och på det hela se till att hästen mår bra. Skatt behöver samma omsorg och ständigt underhållas för att må bra.

Vad har varit mest utmanande med rollen som skattechef på EF?

EF finns i ca 100 länder och vi befinner oss i en omvärld med ett skattelandskap som har ett högt tempo, vilket innebär att man ideligen måste arbeta proaktivt. Det är nästan snudd på att det krävs lite ”kristallkule-projektioner” för att kunna sia om framtiden. Det är utan tvekan den största utmaningen men samtidigt det som gör jobbet så oerhört roligt och stimulerande.

Att skapa resurser är en annan utmaning. Jag har turen att arbeta på EF där man förstår att skatt är viktigt men som alla företag strävar man efter en slimmad organisation eftersom resurser inte är oändliga. I min tidigare roll som konsult kunde jag ge råd om hur företaget bör agera men i en inhouse-roll behöver jag vara mer stringent i min bedömning om var jag ska lägga mina resurser och ständigt utvärdera om det var värt pengarna. Då jag inte har tiden att vara påläst om allt så handlar det många gånger om att jag behöver ta in kompetens. Mina tre alternativ är att jag antingen anställer ytterligare en person till mitt team, om jag har ett långsiktigt behov, eller tar in en konsult för en kortare period och det tredje alternativet är helt enkelt att inte utreda vidare då man bedömer att det inte är värt pengarna. Det är såklart en utmaning men man lär sig att prioritera.

Hur var steget att gå från revisionsbyrå till Skattechef och vad är den största skillnaden i din mening? 

Jag började min karriär på finansdepartementet inom deras skatte- och tullavdelning för att sedan gå vidare till en konsultroll på en revisionsbyrå. Efter sex roliga år som konsult ville jag även testa på att arbeta på bolag. Så det steget var lätt.

Rollen blir helt klart annorlunda. Som skattechef är man delaktig i ett projekt från början till slut där man även har ett ägande i projektet till skillnad från en konsultroll. En annan stor skillnad för mig är att min roll är mycket bredare idag än den var när jag jobbade som konsult inom Transfer Pricing. Som konsult hade man lyxen att hänvisa till en annan konsult om man inte hade kännedom inom ett område; som skattechef på bolag måste man avgöra om expertisen är nödvändig och i så fall se till att skaffa den kunskapen på ett eller annat sätt.

Det jag har tagit med mig från min tid som konsult är min anpassningsbarhet, vilket har varit en stor fördel när man arbetar på ett internationellt företag med människor från olika kulturer och bakgrunder.

Men jag skulle vilja tillägga att den absolut största skillnaden mellan konsult och en inhouse-roll är att som skattechef är man ansvarig på ett helt annat sätt för slutprodukten till skillnad från konsulten.

Vad för tips och råd skulle du ge andra skattespecialister som vill ta steget från byrå till bolag, vad är det viktiga att känna till och vart ligger generellt utmaningen med att ta det steget?

För det första, bara gör det! Hoppa; du landar. Efter det steget behöver man göra en helomvändning och ställa om sitt ”konsulttänk” och ständigt arbeta med att ställa sig frågan vad vi ska göra dvs. inte hela tiden tänka på att ge råd utan att faktiskt fatta ett beslut och sedan ständigt omvärdera det beslutet. Rollen kräver mycket mer execution och det måste man vara beredd på.

Du är ju något av en expert inom Transfer Pricing och få kan mäta sig med den kompetensen du har. Hur tycker du att kunskapen i Sverige är idag för TP?

Jag har arbetat med Transfer Pricing i nästan 20 år och det har hänt otroligt mycket under dessa år, inte minst de senaste åren. I Sverige har kunskapsnivån förbättrats drastiskt om man jämför med fem år sedan och den allmänna förståelsen för TP är i dagsläget god. Däremot är det fortfarande svårt att hitta riktigt kunniga experter med ett djup som förutom teorin även har mångårig praktisk expertis, då det är en otrolig skillnad mellan teori och den praktiska kunskapen. Tyvärr är det för få som kan riktigt förstå implikationerna av nya regler och som kan svara på frågor som aldrig dykt upp förut. Och det behövs i en omvärld där skattelandskapet ständigt förändras.

Det dyker ständigt upp nya frågor och regler inom skatt och ibland saknas det riktlinjer för vissa frågor som dyker upp och då behöver man erfarenheten för att kunna förutspå vad som faktiskt kan hända ifall man tar vissa beslut. Man behöver återigen ett ”kristallkule-seende” för att kunna förutspå konsekvenserna av vissa handlingar. Men Sverige har insett betydelsen av Transfer Pricing och framtidsutsikterna är goda för de som vill fördjupa sig inom området.

Vilka framtida skatteutmaningar ser du på området?

Om man tittar riktigt djupt in i kristallkulan för att förutspå framtiden så är min uppfattning att trots att vi rör oss i en alltmer globaliserad värld ser man vissa länder som har börjat att sluta sig alltmer och det är inte orimligt att vi kommer få se en mer protektionistisk värld.

Internationell handel och internationella skatteavtal bygger på en win-win situation och att det ska främja mer internationell handel. Det finns en underförstådd utgångspunkt i att alla på lång sikt gynnas av mer handel och att internationella överenskommelser med bred tillämpning därmed i det långa loppet gynnar alla. Om vissa länder sluter sig och enbart fokuserar på att företag ska betala skatt i just deras land ökar risken för fall av olöst dubbelbeskattning. I längden kan konsekvenserna bli att företag inte vågar satsa på nya länder och marknader med en hög tröskel i ett oförmånligt skattelandskap.

Ett annat område som kan bli en eventuell skatteutmaning är de nya regelverken för s.k. digital skatt där man överväger att förskjuta beskattningen till de länder där försäljningen sker. Ambitionen är att uppdatera det befintliga globala skattesystemet för att anpassas till en alltmer föränderlig värld där gränser suddas ut. Dock är detta en utmaning då man riskerar att skapa svårtillämpade och otydliga regler som i värsta fall minskar företagens vilja att erbjuda sina produkter och tjänster i länder där man saknar fast etablering.

Men skatt är ett otroligt roligt framtidsområde och ingenting tyder på att världen blir enklare- tvärtom! Jag tror att man måste våga se djupare på skattefrågorna men framförallt specialisera sig; som skattespecialist blir man ständigt stimulerad.

Nyheter

 • Tove Flodgren Isakson

  2022-08-23

  |

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter

  2022-08-23

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter
 • Sofia Tangelin

  2022-08-18

  |

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter

  2022-08-18

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter
Fler nyheter

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.Kontakt:

Vi vet var kompetensen finns. Ring oss direkt 08 – 41 09 98 00, eller fyll i formuläret: