Sharp Recruitment & Consultants träffar nystartade skattebyrån Unum Tax, där alla nio medarbetare även är partners. Vi träffar fyra av dem Hussein Abdali och Henrik Kjellgren, som närmast kommer från Skeppsbron Skatt, Ylva Hestréus, tidigare partner på Deloitte samt Lynda Ondrasek Olofsson, tidigare skatteexpert på Svenskt Näringsliv, för att bland annat höra hur det kommer sig att de startat en skattebyrå och vad som skiljer dem från andra aktörer på marknaden.

Ni kommer alla från olika skattebakgrunder, Henrik och Hussein från Skeppsbron Skatt, Lynda närmast från Svenskt Näringsliv och Ylva från Deloitte. Hur kommer det sig att ni startade Unum Tax?

Lynda:
– Det finns nog individuella förklaringar bland oss alla till varför man ville vara med och starta Unum Tax. Till exempel var jag i flera år partner på en stor advokatbyrå och gick sedan till Svenskt Näringsliv, en mycket intressant arbetsplats där man är nära skattepolitiken och gör allt för att främja svenskt företagande. Tiden på Svenskt Näringsliv gjorde mig väldigt sugen på att själv starta företag och att få vara med och driva en verksamhet från dag ett.

– Unum Tax startades av nio personer där alla är partners i verksamheten. Yngsta är 29 år och äldsta 73 år så vi har en stor spridning på både ålder och erfarenheter. En väldigt viktig aspekt är att vi är helt jämställda och ambitionen är att vara det framöver också. Många företag pratar om att sträva mot jämställdhet men vi är jämställda på riktigt.

Ylva:
– Jag kommer från Deloitte som har en stor partnergrupp medan vi på Unum Tax endast är nio. Det är en stor skillnad. Att dessutom få vara med och sätta värderingarna från början blev för mig en stor motivator. Jag hade precis lämnat Deloitte och tänkte vara ledig i vart fall ett halvår när jag fick frågan om jag ville vara med och starta Unum Tax. Det kändes så lockande att få vara med att bygga något från grunden. Och dessutom, hur ofta startas en ny skattebyrå? Jag kunde inte tacka nej! Det roliga var att vi fann varandra väldigt snabbt eftersom vi har samma värdegrunder. För mig var det A och O.

Lynda:
– Jag instämmer, det var väldigt viktigt även för mig att få vara med från början att sätta de värderingar som ska prägla verksamheten. Det går av förklarliga skäl inte att göra på samma sätt om man kommer in i en befintlig verksamhet. Det är inte ofta den möjligheten dyker upp.

Att öppna upp en skattebyrå hör inte till vanligheterna, det brukar oftast vara advokatbyråer som poppar upp titt som tätt men sällan ser man en skattebyrå öppna. Hur kommer det sig att ni valde att utmana existerande byråer och hur positionerar ni er mot konkurrenterna?

Lynda:
– Vi ville vara ett trovärdigt och relevant alternativ från start. Skatt är komplext men med nio erfarna medarbetare med olika expertkompetenser täcker vi upp de flesta områdena. Exempelvis har vi momsexperter och flera av oss är inriktade på processer, svensk och internationell företagsbeskattning, incitamentsprogram och transaktioner. Därtill har vi expertkompetens inom stiftelser och föreningar. När det kommer till positionering så tyckte vi att det fanns ett behov av en ny aktör som riktar in sig på just de avancerade och mer komplexa frågorna; high-end rådgivning som vi kallar det. Samtidigt är vi tillräckligt många för att kunna ta oss an även större projekt. Vi vill också vara en modern byrå som strävar mot ett gemensamt mål och våra klienters bästa. Vi jobbar som ett lag där alla är delaktiga, det är väldigt viktigt för oss.

Ylva:
– Skattefrågor och skatterätten är alltmer komplex i en föränderlig värld. För tio år sedan såg inte skattelandskapet ut som det gör idag, frågorna kunde vara mycket enklare då men idag kan företag lösa dessa på egen hand genom att gå in på Skatteverkets hemsida osv. Det som krävs nu är att skatterådgivare har relevant erfarenhet, och gärna flerårig sådan, eftersom frågorna är alltmer komplexa. Det krävs djup kompetens och gedigen erfarenhet för att just klara av den high-end rådgivning som företag alltmer efterfrågar och det är därför vi är seniora partners med olika spetskompetenser. Vi är riktigt duktiga på det vi gör.

Vilka klienter riktar ni er mot och vilka tror ni på sikt kommer vara er huvudsakliga målgrupp? Och vilka ser ni som era konkurrenter på marknaden?

Hussein:
– Vår målsättning är att vår klientbas ska bestå av mellanstora och stora företag samt private equity-firmor, men även i viss mån privatpersoner där man bland annat inom ramen för fåmansföretagsbeskattningen kan ha komplexa skattefrågor.

Ylva:
– Vi ser nog inte att vi har några direkta konkurrenter utan det finns så mycket att göra ute på marknaden för alla. Snarare ser vi att vår kompetens behövs. Vi är ju uppstickaren på marknaden så kanske andra uppfattar oss som konkurrenter men vi ser oss mer som ett komplement.

Vilka är era värdegrunder som ni vill ska prägla er verksamhet?

Lynda:
– Vi är passionerade, vi gillar verkligen skatt och det vi gör, så redan det är en värdegrund. Sedan är som redan nämnts jämställdhet och delaktighet väldigt viktigt för oss. Även om vi växer något i framtiden är tanken att individer som kommer till oss ska kunna bli partners i ett tidigare skede än på en traditionell byrå. Vi tror nämligen att man växer och utvecklas genom att vara delaktig i verksamheten fullt ut. Vi tror att det behövs för att bygga ett vinnande koncept.

Henrik:
– Precis, delaktigheten är en viktig del i vår verksamhet och det är ett av skälen till att vi inte vill bli lika stora som revisionsbyråerna eller andra skattebyråer eftersom man då tummar på delaktigheten. Passerar man 20–25 medarbetare så blir det en helt annan organisation. En annan viktig aspekt är att vi genom delaktighet i allt samt att vi är en liten organisation har en kortare startsträcka och kan vara mer snabbfotade för våra klienter jämfört med en större mer tungrodd organisation.

Hur ser planen ut för att rekrytera framöver och var ser ni er vara om fem år?

Lynda:
– Vi är tio medarbetare idag, och vill gärna bli fler. Men vi har inte några ambitioner på att bli lika stora som de andra skattebyråerna. Vi vill vara en relevant aktör, behålla närheten till varandra och erbjuda spetskompetens. Vi vill även behålla vår nisch inom skatt och har inga planer att addera andra tjänster såsom de stora revisionsbyråerna. Vi ser hellre att vi kan vara ett komplement till exempelvis advokatbyråer som saknar egen skattekompetens.

Hussein:
– Precis, nu är vi ju alldeles i starten av verksamheten men ser gärna framför oss att växa till kanske 20–25 personer. Vi ser att vi redan täcker in all spetskompetens på området men i takt med att klientbasen växer kan vi också behöva växa. Det är viktigt att hitta personer som har samma värderingar som oss. Och vill man komma till oss måste man ha passion för skatterätt. Och ha roligt ihop med sina kollegor!

Vilka är era tips för en ung skattejurist som vill jobba på en skattebyrå?

Henrik:
– Skatt är komplext. Det händer så mycket hela tiden med exempelvis ny lagstiftning vilket innebär att man konstant måste hålla sig uppdaterad. Förutom detta måste man förstås även besitta en god analytisk förmåga. Och sen så klart att man tycker att skatt är roligt. Det tror jag är en förutsättning.

Har du behov av att rekrytera alternativt tillsätta en konsult inom Legal, AML, Risk, Compliance eller Tax?

Hör av dig till Ron Cohen för att höra mer om hur vi kan lösa ditt behov.
Ron Cohen: 073 518 51 88 alternativt
ron.cohen@sharprecruitment.se

Nyheter

 • Tove Flodgren Isakson

  2022-08-23

  |

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter

  2022-08-23

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter
 • Sofia Tangelin

  2022-08-18

  |

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter

  2022-08-18

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter
Fler nyheter

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.Kontakt:

Vi vet var kompetensen finns. Ring oss direkt 08 – 41 09 98 00, eller fyll i formuläret: