Sharp Recruitment & Consultants fick en pratstund med Athina Pehrman, Director Group Risk Management på Autoliv, och vi pratade om hur kompetensbehovet stiger inom riskområdet och hur svårt det är att hitta duktiga talanger samt vilka trender vi ser inom närmaste tiden och mycket mer.

Sedan ett par månader tillbaka är du Director Group Risk Management på Autoliv, berätta om din nya roll och utmaningar?

Det är en mycket intressant och spännande roll i ett globalt bolag där risk står högt på agendan. Jag kommer att vara ansvarig för riskhanteringen i företaget, vilket även innefattar risktransferering till försäkring samt att leda det interna försäkringsbolaget, det s.k. captivet med domicil i USA. Det är en bred roll där jag kommer få arbeta med alltifrån skadeförebyggande arbete, vidareutveckling av gruppens Enterprise Risk Management (ERM) process, hantering av skador och incidenter, sätta försäkringsstrategin och regelbundet rapportera till revisionskommittén och bolagsstyrelsen inom risk. Det kommer innebära nära samarbete med de flesta områden inom organisationen; legal & compliance, finans, produktion, forskning- och utveckling, internrevision och försörjningskedjan för att nämna några. Inom Autoliv satsar man på riskhantering på alla nivåer i företaget vilket ger goda förutsättningar för mig att kunna göra ett bra arbete på global nivå. Det är en gigantisk organisation med närmare 70,000 anställda som är snabbfotad för sin storlek och jag är väldigt imponerad av den professionella nivån på alla kollegor jag träffat hittills. Vi kommer att vara två personer på min avdelning och jag har precis rekryterat min kollega som kommer rapportera till mig – det ska bli fantastiskt kul att arbeta tillsammans. 

Du har en juristutbildning i grunden och jobbade under en period som bolagsjurist bl.a. på Söderberg & Partners. Hur kom du in på risk managementområdet och var gjorde att du blev kvar inom det?

Jag läste specialkurser inom försäkring under sista året på juristlinjen och började först på Länsförsäkringar som trainee men blev sen rekryterad till Söderberg & Partners för att vara med och starta upp deras försäkringsförmedling inom området sakförsäkring. Jag tyckte det var väldigt intressant att arbeta med olika sätt att transferera risk på och blev försäkringsförmedlare istället och blev då rekryterad till Willis Towers Watson. Där fick jag sen möjligheten att parallellt med min försäkringsmäklarroll vara tillförordnad risk manager hos en av deras kunder under ett halvår och det var då jag fastnade för riskyrket för gott. Jag har varit Group Risk Manager nu i lite mer än 8 år på tre olika bolag och det finns inte en dag som är lik någon annan – det är ett otroligt intressant, utmanande och utvecklande arbete där det händer nya saker hela tiden, man blir ständigt utmanad – det gäller verkligen att hänga med!

Vad upplever du att du har sett för trender och förändringar under pågående pandemi gällande risk management?

Pandemin har verkligen förändrat bilden av hur många företag och samhällen ser på risk. Enligt en europeisk studie var det knappt 30% av europeiska företag som hade risken för en global pandemi på sitt risk-register innan Covid-19 blev verklighet och pandemin har i sin tur utlöst många andra risker som påverkat och fortfarande påverkar, såväl företag som samhällen och människor på många sätt. Risk och riskhantering har hamnat mycket högre upp på agendan i styrelserummen nu när man kunnat se vilken enorm negativ effekt en enskild risk kunnat skapa och det har påverkat oss risk managers positivt. Fler risk managers har nu kunnat få bättre tillgång till C-suite och möjligheten att kunna hjälpa till med vår kunskap kring riskhantering har förbättrats. Företag som inte tidigare hade en risk manager anställd har nu sett till att skaffa sig en. Nya bolag som t.ex. Northvolt satsar mycket på riskhantering och det är helt rätt väg att gå om man som företag ska kunna bli framgångsrik. Även större företag som inte haft koll på sina risker har gått omkull på grund av konsekvenser i pandemins spår. Risk och riskhantering behöver vara lika mycket en del av företagets strategi som affärsplaner och målbilder. Den globala utvecklingen sker snabbare för varje år som går och vi ställs kontinuerligt inför ny teknik och nya fenomen – som i sin tur skapar nya risker. Cyberattacker, artificiell intelligens, hållbarhetsfrågor, klimatförändringar, geopolitisk risk och risk för nya pandemier är bara några exempel.

Utifrån ett rekryteringsperspektiv så kan vi uppleva att det är otroligt svårrekryterat inom riskområdet i stort och svårt att hitta rätt kompetens och talang, delar du den uppfattningen och vad tror du detta beror på?

Rollen som risk manager är svårdefinierad då den kan innehålla många olika ansvarsområden och olika svårighetsgrad av arbetsuppgifter beroende på vilket företag man arbetat på. Vissa risk managers arbetar med stort ansvarsområde som spänner över allt ifrån riskhantering, säkerhet, krishantering, kontinuitetshantering, försäkring, ansvar för ett eller flera captives och skadehantering till mer ingenjörstekniskt skadeförebyggande arbete. Andra arbetar mer renodlat med enbart ERM-program eller bara som rena försäkringsköpare och sen finns alla varianter däremellan. 

Större företag har råd att ha fler specialister inom sina riskavdelningar och där är det nog enklare att hitta den kompetens och talang som behövs. För den övergripande rollen som chef över en större riskavdelning eller som ensam risk manager i ett multinationellt företag krävs det en helt annan profil, där bredd – kunskap inom många olika ansvarsområden behövs – liksom djup, är viktigt. Att arbeta som risk manager innebär ofta att du ska kunna vara nåbar alla tider på dygnet, vardag som helg och man måste kunna ta beslut i många viktiga frågor på stående fot. Projektledaregenskaper är väldigt värdefullt att ha och man behöver kunna arbeta och kommunicera med människor på alla nivåer i företaget. Ledaregenskaper är nödvändigt om krishantering ska ligga inom risk managerns ansvarsområde. Att hitta kandidater med sådan bredd, djup, med rätt erfarenhet och personliga egenskaper är således inte lätt.

En annan utmaning är att man som företag inte riktigt förstår vilken erfarenhet och kompetens man egentligen behöver till risk-funktionen. Man har kanske inget annat att jämföra med då många företag bara har en person inom det området eller om man t.ex. haft samma person på rollen sedan mer än 20 år. Det finns många duktiga risk managers med bred kunskap, särskilt de som arbetat i mindre bolag där de fått hantera många olika ansvarsområden på egen hand. Men dessa kandidater har svårare att lyftas fram i rekryteringar när de står mot andra kandidater med mycket smalare kunskapsområde men som har mer välkända företag i sina CVn – då är det verkligen viktigt att både rekryteraren och företaget som rekryterar till tjänsten verkligen förstår och kan värdera den kompetens och erfarenhet som verkligen behövs för rollen i framtiden.

FERMA (Federation of European Risk Management Associations) försöker lyfta rollen som risk manager i Europa, till en mer på marknaden erkänd och homogen yrkesroll, liknande den nivån som andra mer etablerade yrken har t.ex. CFO, General Counsel eller Compliance Officer. FERMA har en certificeringsutbildning för europeiska risk managers som har fått bra genomslag på kontinenten men inte lika bra mottagande av risk managers i Norden ännu. Vi får se om fler svenska risk managers väljer att certifiera sig för att få den kvalitetstämpel som risk managers på kontinenten tycker är viktig.

Rent allmänt anser du att nivån på Risk Managers är tillräckligt bra i Sverige?

Alla människor inom alla yrken behöver någon form av vidareutbildning under sin karriär för att hålla sig relevanta och uppdaterade, men tyvärr är många risk managers budget inom kompetensutveckling och fortbildning mycket begränsad. Även här beror detta mycket på företagens okunskap om rollens komplexitet och ansvar. Risk managers borde, precis som advokater och revisorer, ha ett etablerat minimikrav på viss nivå och kvantitet av fortbildning varje år för att kunna hänga med i utvecklingen. Ett sådant krav skulle säkerställa den budget som behövs för att kunna gå de utbildningar som många av oss vill och behöver gå. Svenska risk managers kompetens står sig bra gentemot risk managers i andra europeiska länder, det kan vi se på de enkätsvaren som FERMA får in. Svenska risk managers kommentarer och synpunkter efterfrågas ofta av FERMA, särskilt i captive-relaterade frågor.

Vi ser en tydlig generationsväxling inom risk och yngre talanger kommer fram samtidigt som risk har fått ett större fokus hos bolagsstyrelser, hur påverkar detta marknaden anser du?

Det är väldigt roligt att det rör på sig på marknaden, det har varit stiltje väldigt länge och kul att flera risk manager-jobb nu blivit lediga efter så många år! Efterfrågan på risk managers och fokus på risk- och riskhantering har även uppmärksammats av högskolor och universitet som faktiskt nyligen har lanserat en ny civilingenjörsutbildning med inriktning mot risk. Vi risk managers hoppas detta ska öka statusen på vårt yrke, höja kunskapsnivån inom risk bland nya unga risk managers och förhoppningsvis även kunna attrahera fler till att arbeta med risk i framtiden.

Hur ser du på Risk Management inför framtiden, kommer vi se ett ökat behov av den typen av kompetens och roll?

Det tror jag absolut. Enligt World Economic Forum har ”Risk Management Professional” seglat upp som nr 20 på listan över de viktigaste/hetaste yrkena inför 2021. Vi lever i en alltmer komplex värld där företag, samhällen och individer står för nya utmaningar varje dag – världen behöver fler risk managers!

Nyheter

 • Tove Flodgren Isakson

  2022-08-23

  |

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter

  2022-08-23

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter
 • Sofia Tangelin

  2022-08-18

  |

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter

  2022-08-18

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter
Fler nyheter

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.Kontakt:

Vi vet var kompetensen finns. Ring oss direkt 08 – 41 09 98 00, eller fyll i formuläret: