Chefsjurist – vad blir ditt nästa steg i din karriär?

Sharp Recruitment arrangerade häromveckan tillsammans med Sveriges Bolagsjurister en mingelkväll och paneldiskussion med temat ”Chefsjurist – vad blir ditt nästa steg i din karriär?” där diskussionen handlade om hur man tar sig vidare i sin karriär och vad som behövs för att komma dit. Trettio chefsjurister närvarade under kvällen och i panelen medverkade Sofie Kjellin, VD på HSB Finansstöd, Sofia Berg, VD på Bergvik Skog Öst samt Håkan Broman, tidigare tf. VD på NCC och numera styrelseproffs. Moderator för kvällen var Zarina Virsholm, jurist och en av grundarna av Sharp Recruitment.

Anledningen till kvällens tema är att vi på Sharp Recruitment upprepande gånger får samtal från chefsjurister som konsulterar oss i sina karriärval.

-Jag brukar fråga vad de kan tänka sig att nästa steg blir och får ofta svaret; jag kan tänka mig bli VD, varpå jag svarar okej, vad har du gjort i din karriär för att bli VD? säger Zarina Virsholm.

-Det som slår mig mest är att när vi får uppdrag från utländska kunder och tittar på utländska juristers Cv:n skiljer sig dessa extremt mycket från svenska juristers CV:n i den bemärkelsen att svenska juristers karriärer oftast är väldigt traditionella, menar Zarina.

Vilka är då tipsen och råden vi fick höra från kvällens panel? Hur har de burit sig åt för att bredda sin kompetens och klivit ur rollen som den kontrollerande juristen och axla VD-rollen?

Utöka din kompetens genom att antigen hitta andra ansvarsområden eller komplettera med kurser

Hitta andra uppdrag eller projekt som angränsar eller ligger utanför ramen för juridiken menar Sofie Kjellin, idag VD på HSB Finansstöd. Sofie, tidigare chefsjurist på HSB, har själv arbetat aktivt inom HSB för att bredda sin kompetens genom att ta på sig olika uppdrag där hon bland annat varit involverad i HSB’s opinionsbildning och hållbarhetsfrågor.

-Jag hade aldrig något specifikt mål att bli VD, däremot tog jag på mig olika ansvarsområden. När HSB sedan stod inför en omorganisation fick jag frågan om att bli VD i det nya bolaget och jag har inte ångrat mig en dag.

Håkan Broman, tidigare chefsjurist och även tf. VD på NCC, numera multientreprenör med bland annat egen konsultverksamhet, instämmer.

-För tio år sedan, innan jag såg till att komplettera mitt CV, gick jag ut med olika förfrågningar till bolag om att sitta med i styrelsen, varpå jag fick tillbaka som svar att de inte hade behov av min specialistkompetens. Då började jag helt enkelt med att komplettera mitt CV och läste bland annat olika ledarskapskurser vid Stanford Business School, men även ekonomi och strategi för att få in de kunskaper som faktiskt krävs för att bredda sig och kliva ur juridiken.

Visa ditt värde i andra sammanhang

Ett annat tips under kvällen var vikten av att visa sitt värde som jurist i andra sammanhang. Jurister gör oftast ett extremt bra jobb och tyvärr är den generella uppfattningen att bara man gör ett bra jobb så blir man sedd. Men verkligheten är en annan. Hur gör man då för att visa sitt värde och bli sedd?

Håkan menar på att man inte kan sitta och vänta ”aggressivt vid telefonen” utan man måste själv aktivt jobba på att komplettera sina kunskaper och kliva ur sin komfortzon som jurist.

Sofie instämmer i detta. När hon satt som jurist i ledningsgruppen arbetade hon aktivt på att visa sitt värde som jurist genom att inte vara den kontrollerande juristen utan istället den affärsutvecklande juristen. Hon menar på att juridik egentligen är affärsutveckling; har man koll på reglerna och använder dem på rätt sätt kan man göra en otrolig verksamhetsutveckling, svårigheten dock är att få med andra på det tåget.

– Det synsättet tog mig lång tid att etablera hos HSB. Jag fick oftast tillbaka ”men du som älskar regler”. Man behöver inte älska regler, men man måste ha dem nära sig och krama dem då och då.

Precis så är det menar Håkan.

-Vi måste tagga ner på specialistrollen och bli mer generalister och intressera oss för andra områden.

Håkan bestämde sig för att under ett års tid prata med olika rekryteringskonsulter för styrelseuppdrag och det blev uppenbart att det är extremt få styrelser som har behov av specialister – snarare tvärtom – de letar efter bredden och erfarenheten. Man måste helt enkelt våga släppa sitt skrå menar Håkan.

Nätverka och förstå icke-juristers bidrag till organisationen för att på så sätt bredda juristrollen

Hur gör man då för att få sina icke-juristkollegor att förstå att man inte bara ska vända sig till juristen när det blir problem utan att juristen faktiskt även kan bidra till affärsutveckling?

Sofia Berg, VD på Bergvik Skog Öst, menar på att det först och främst handlar om prestigelöshet; att visa ett intresse för andra kompetenser på företaget och faktiskt förstå deras roller och funktioner. Det är så man kan arbeta verksamhetsnära och på riktigt förstå hela verksamheten.

När Sofia först kom till Bergvik Skog var alla rädda för att komma till juristen. Synen på henne var att juristen går man bara till om det har ”skitit sig”. Hon bestämde sig då för att ”knacka på alla andras dörrar” och började med bolagets älgspecialist. Sofia fick då kunskapen om att 80% av alla träd skadas av älgar vilket innebär stora förluster för ett skogsbolag.

– Att visa intresse för andras kompetenser, nätverka med sina medarbetare och att ställa många frågor, det kommer man långt på. Jag har jobbat väldigt mycket för att sudda bort den höga piedestal som många tycker att jurister har satt sig på.

Både Håkan och Sofie instämmer i detta och har arbetat på samma sätt för att få en ökad förståelse i organisationen för att juristen kan användas på många olika sätt, vilket har hjälpt deras arbete där de fått komma in tidigare i processen och inte endast när det blir problem.

Begränsa inte dig själv i din juristroll

Som ung jurist vet man oftast exakt vad man ska göra när man går ut universitetet. Karriären är utstakad och man har ett tydligt spår att följa, dvs. efter examen sitter man ting, sedan är det byrå och efter det till bolag och efter några år på bolag blir man chefsjurist och sedan är det slut. Men jurister är extremt ambitiösa och då är frågan; vad händer på vägen? Varför ser man inte att man behöver komplettera, frågar Zarina.

Här menar Sofia att juristrollen är en väldigt snäv roll som man försöker anpassa sig in i och därmed får man även det synsättet.
-Om man breddar juristnormen kanske fler jurister känner att vägen inte är så utstakad utan man kan faktiskt ta ut svängarna. Jag tror att vi jurister formas väldigt tidigt på juristlinjen och redan där blir vi lite blinda för de andra världarna.

Sofie instämmer, hon menar på att det är juristerna själva som sätter sina egna begränsningar. Även Håkan menar på att jurister själva ständigt återkommer till att de just är jurister, men det finns väldigt få civilingenjörer och ekonomer som tjatar om vilken utbildning de har. Vill man ha en annan palett är det inte relevant.

Sammantaget blev kvällens diskussion väldigt lyckat med en engagerad publik som ställde många frågor både under paneldebatten men även på det efterföljande minglet. Att kunna påvisa sitt värde som jurist och att få möjlighet att ta sig vidare i sin karriär som chefsjurist handlar i mångt och mycket om att komplettera med andra kompetenser såsom ledaskap, ekonomi, osv. Lika viktigt är det att nätverka bland andra icke-jurister och att ta sig an arbetsuppgifter som ibland ligger utanför juridiken.

Är du chefsjurist? Vill du vill  vara med i Sharp Recruitments nätverk för chefsjurister och delta på våra events?

Vi kommer att arrangera fler kvällar med olika teman som berör en chefsjurists karriär såsom ledarskap, utbrändhet, lönesamtal med anställda och mycket mer. Mejla gärna Zarina Virsholm om du vill gå med i vårt nätverk. Har du förslag och önskemål på temakvällar tar vi tacksamt emot detta också.

Zarina Virsholm, grundare och partner, Sharp Recruitment
Zarina.virsholm@sharprecruitment.se
Telefonnummer 0733 99 07 27

Insights

 • Tove Flodgren Isakson

  2022-08-23

  |

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter

  2022-08-23

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter
 • Sofia Tangelin

  2022-08-18

  |

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter

  2022-08-18

  Categories: Artikelarkiv, Legal, Nyheter
Fler insights

Kontakt:

Vi vet var kompetensen finns. Ring oss direkt 08 – 41 09 98 00, eller fyll i formuläret: