Hög lön och balans i livet

Inför årets budgetplanering samt löne- och utvecklingssamtal har jag fått ett flertal telefonsamtal från undrande chefsjuriser. Vad är rätt lön och är de verkligen så höga?

Svaret är; Ja! Lönerna är extremt höga.

Men våra diskussioner stannar inte där. Man måste vara lösningsorienterad även här och se hur man ska kunna konkurrera om talangerna och få sina medarbetare att stanna kvar.

Sluta stirra er blinda på lönestatistik

Att lönerna är höga just nu beror på flera faktorer, både externa och interna. Vi befinner oss troligtvis i slutfasen av en högkonjunktur och ”alla” har samma skriande behov av midlevel jurister, oberoende rättsområde och bransch. Inom vissa rättsområden syns dessutom en markant avsaknad av tillräckligt antal jurister, t ex inom obestånd, entreprenad, konkurrensrätt, m fl. Det är svårare för advokatbyråer och andra konsultbyråer att hitta tillräckligt seniora jurister som är villiga att flytta på sig för samma lönetrappa som de har på sin nuvarande byrå. Dessutom börjar vi se trycket från de nya amorteringskraven som påverkar unga talanger extra hårt.

När konkurrensen om juristerna ökar måste arbetsgivarna bli ännu bättre på att särskilja sig.

 Vad kan då arbetsgivarna göra i sådana lägen?

 1. Sluta stirra er blinda på lönestatistik. I bästa fall tar lönestatistisk hänsyn till bransch. Men statistiken visar aldrig en grupps sammansättning, inriktning på rättsområde, juristernas bakgrund, mm.

Banker betalar mer och storbankerna betalar mest av alla. Som regel betalar tung industri lägre.

När jag under intervjuer frågar om nuvarande lön händer det inte sällan att kandidaterna uppger sin totala lön, inklusive bonus. Denna parameter tar heller inte all statistik hänsyn till.

Vad är balans i livet egentligen?

 1. När konkurrensen om juristerna ökar måste arbetsgivarna bli ännu bättre på att särskilja sig. Det finns ett antal frågor som måste kunna besvaras;
 • Vad är det som skiljer oss från våra konkurrenter?
 • Vilka är våra värderingar?
 • Vad kan vi erbjuda våra jurister som andra inte gör?
 • Hur kan juristerna utvecklas hos oss?

Det här är några av de grundläggande, men långt ifrån enkla, frågor som inte bara underlättar rekryteringen av nya medarbetare. Svaren kan även få jurister att stanna kvar när de jämför med andra bolag, vad de får och vad de går miste om.

 1. I undersökning efter undersökning kan vi läsa om att behovet av balans i livet är något som efterfrågas allt mer. För många kandidater kan det vara en starkare drivfaktor än lönen. Men vad är balans i livet?

Varje individ har egna behov. För en yngre jurist på byrå kan det vara möjligheten att kunna planera sin fritid och inte behöva arbeta långt in på sena nätter flera veckor i sträck. För en småbarnsförälder kan det vara möjligheten att arbeta mer hemifrån med hjälp av teknik och möjligheten att få t ex städhjälp hemma eller läxhjälp till barnen. För andra kan det vara fler semesterveckor utspridda på året. Det finns inga entydigt svar. Här handlar det mer om att fråga efter behovet, se över sin gällande företagspolicy gällande och föreslå passande möjligheter.

Dra inte alla över en kam.

Att tro att lönen spelar en allt mindre roll är nog att ta i. Men ersättning kan utformas på olika sätt beroende på vad som driver och motiverar individen. Det är inte svårt att göra en egen mindre undersökning och benchmarka med den egna branschen och med andra jurister som har liknande erfarenhet. Om inte den interna HR-avdelningen har möjlighet att göra en sådan omvärldsbevakning, kan du alltid fråga din rekryteringskonsult. Men kom ihåg att vi är alla olika och vi triggas av olika saker. Så dra inte alla över en kam utan sätt upp individuella program som passar varje jurist för sig, lär känna er själva och visa upp vem ni är och vad som skiljer er från andra.

Kontakta gärna oss på Sharp Recruitment om ni vill ta en lunch med oss. Vi träffas gärna och pratar om hur vi ser på  juristmarknaden och framtiden.

Zarina Virsholm, partner och grundare av Sharp Recruitment

Nyheter

 • 2021-05-26

  |

  2021-05-26

 • 2020-12-01

  |

  2020-12-01

Fler nyheter

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.Kontakt:

Vi vet var kompetensen finns. Ring oss direkt 08 – 41 09 98 00, eller fyll i formuläret: